หน้าหลัก » บรรณศีล

ลาบลุงคำ

Author by 25/07/12No Comments »


ลาบลุงคำ

ขี่รถแอ่ว    แถวบ้านส้าน    เมื่อวานก่อน

ป๊ะงามงอน   แถวฮิมตาง    ข้างถนน

จื้อว่าฮ้าน    “ลาบลุงคำ”   ลำเหลือทน

แถมมีคน    จ้วยเสิร์ฟ    อิ่มเอิบใน

มีลาบขม    นมแข็ง    แก๋งอ่อมหวาน

ตี้บ้านส้าน      มีหื้อลิ้ม    อิ่มติดใจ๋

หากได้ลอง    ต้องเบิ้ล    เกินสองไป

แถมแม่ค้า    หน้าใส   น้ำดี

จึงจอดรถ    อดบ่ได้    ไอกลิ่นหอม

ย่างมีพร้อม   น้อมนำ   ลำดีหลี

ตึงหลู้เพี้ย    เบียร์แถม    แจมเหล้ามี

ซัพได้ตี้    ฮ้านถูกใจ๋   ได้นั่งเมิน

คั่วก่ลำ    ยำก่เด็ด    เผ็ด-เก็ม-หวาน

มันซาบซ่าน    ได้ลอง   บ่ต้องเขิน

กิ๋นลาบขม    แป้งนมแข็ง   แก๋งซ่านเกิน

จึงได้เอิ้น    หาน้องเขา    เมาเหล้าตอง

ลาบบ่าลำ    ยำแถมใหม่     เอาใจ๋แขก

ลาบบ่าแปลก    คือลาบไก่    ถ้าได้ถอง

ของกิ๋นมี    ดี-ขม-หวาน    บ้านล้านตอง

เจิญพวกพ้อง    ไปจ้วยจิม    ฮ้านฮิมตาง

ลาบก่อขม นมก่อขาว หอมคาวเผ็ด

แจมเหล้าเด็ด   หอมซ่าซึ้ง ตึงบ่ขาง

เป๋นเหล้ากลั่น มันผสม อมข้าวฟาง

คือเหล้าค้าง แฮมปี๋    ดีกรีแฮง

ดอกมะลิ   รุ่งรัตนะลาวัลย์

.เชียงใหม่