หน้าหลัก » บรรณศีล

หนักกว่าเก่า

Author by 27/09/12No Comments »

หนักกว่าเก่า

เขียนเรื่องเป็ด   สามขา   ฮาไปทั่ว

บ่าใจ่มั่ว   คือเรื่องจริง   อิงเหตุผล

ข่าวว่าหมู   เจ็ดขา  หน้าสัปดน

ฟั่งไปบน   ศาลกล่าว   กับเจ้าทรง

ทำยึกยึก   ยักยัก   ตั๊กมาว่า

เลขเจ็ดห้า  อย่าลืม   ปลื้มจ๋นหลง

ฟั่งไปบอก เมียฮัก   หนักเลขตรง

กำนี้คง   บ่าผิดหวัง   ดังแน่นอน

ยังบ่าเข็ด  เป็ดสามติ๋น   ทำกิ๋นแห้ว

ถูกเขาแซว   เรื่องเป็ด   เจ็ดวันก่อน

วันนี้หมู   เจ็ดขา   มาเมื่อตอน

คงได้นอน  หนุนสาดปุ๊ด  สุดสายบัว

ลุงหนาสี   มีไอเดีย  เคลียทีหลัง

กิ๋นก่อนฟั่ง   จ่ายเตื่อ  เจื้อเผาหัว

พ่องตี๋สว่า  ก๋าละมัง  ดังละลัว

เต้นไปทั่ว   ข่วงบ้าน   ฮ้านลุงคำ

ก๋องสลาก   จากทีวี   มีหื้อหัน

บนนั้นดัน   ออกห้าศูนย์  บุญหรือก๋ำ

ล่างเสือกออก  ตองหนึ่งนี่   เหมือนผีอำ

เจ็บปวดล้ำ   จ๋ำฝืน  ฟื้นสว่าวเมา

ปู่หนานถา   อ้าปาก  ฮากของเก่า

กำนี้เฮา   เอาตี้ไหน  จ่ายหื้อเขา

หวังจะได้   เลขหวย   จ้วยแบ่งเบา

หนักกว่าเก่าแตงเลขเด็ดเป็ดสีบอน

ดอกมะลิ  รุ่งรัตน์ลาวัลย์

สี่แยกอนุสาวรีย์ช้างเผือก

.เมือง เชียงใหม่