หน้าหลัก » บรรณศีล

“อยู่เย็นเป็นสุข”

Author by 23/07/12No Comments »

(ลีลา-ใจอยาก-ปากเฉลย)

อยากจะเป็นคนดี-จะต้องมีซึ่งคุณธรรม

อยากเต้นรำเชิงลีลาศ-จงไปเรียนนาฏศิลป์

อยากท่องเที่ยวเร็วไว-ก็ต้องไปขึ้นเครื่องบิน

อยากจะกินรสหวาน-ก็หม่ำน้ำตาลทรายแดง

          อยากจะเป็นดารา-ท่องเน็ตหาที่สมัคร

          อยากจะมีคนรัก-ต้องรู้จักเสาะแสวง

          อยากจะโชว์ความเด่น-ก็ขับรถเบนซ์ป้ายแดง  

          อยากจะอวดของแพง-ก็ต้องแต่งอัญมณี

อยากจะบวชเป็นพระ-ต้องชำระซึ่งกิเลส

อยากไปต่างประเทศ-ข้ามเขตไทยไปเกาหลี

อยากมีเกียรติศักดิ์เด่น-ก็ไปเป็นรัฐมนตรี

อยากทานอาหารดี-ก็ไปที่ภัตตาคาร

          อยากจะกิ๋นจิ้นลาบ-ไปฮ้านครูสุภาพละปูน

          อยากกิ๋นคั่วแมงนูน-ไปฮ้านแก้วลูนป่าต๋าล

          อยากกิ๋นแก๋งอ่อม-ไปฮ้านป้าต่อมเมืองพาน

          อยากทำบุญทำตาน-ไปหาอาจ๋ารย์หนานดิบบ่าลังตั๋น

อยากขับขี่รถม้า-อย่ารอช้าไปลำปาง

อยากได้เครื่องสำอาง-ไปร้านจอมนางแขขวัญ

อยากเพลินอารมณ์-ไปเดินชมแสงจันทร์

อยากไปเที่ยวอรัญฯ-อย่าไปบ่อนพนันกัมพูชา

          อยากสมัครเป็นส.ส.-อดใจรออีกสามปี

          อยากเป็นนายกรัฐมนตรี-คงต้องมีสกุลชาติวาสนา

          อยากเห็นความปรองดอง-หนุนครรลองรัฐสภา

          เพื่อราษฎร์ประชา “อยู่เย็นเป็นสุข” กัน

บุญมา กาวีวงศ์

6 ซอย 3 .ศิริมังฯ .สุเทพ .เมือง เชียงใหม่