หน้าหลัก » บรรณศีล

อาลัยพระครูพิพิธธรรมประกาศ

Author by 9/08/12No Comments »

อาลัยพระครูพิพิธธรรมประกาศ

อดีตท่านอยู่วัดกลางทุ่งมุ่งศึกษา

พัฒนาร่ำไปใจแผ่กว้าง

เขียนกลอนลงไทยนิวส์ได้ไม่ละวาง

ตอนนี้ร่างไร้วิญญาณสังขารลง

อยู่ที่วัดดอยหน้อยคอยสังเกต

ท่านมีเมตตาดีมีประสงค์

ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย คลายจำนงค์

ไม่ยืนยง ชีพวาย มลายไป

เชิญลูกศิษย์ ลูกหา ศรัทธาท่าน

เยี่ยมเยียนการบำเพ็ญที่เด่นใส

วัดพระธาตุดอยหน้อยอยู่ไม่ไกล

ที่แม่อายนั้นไซร้อยู่ใกล้ดอย

ท่านครูบาอินสมท่านนบน้อม

ท่านก็ยอมจัดการด้านใช้สอย

ทำประสาทนกหัสดินไว้บินลอย

หากศรัทธานั้นคอยพลอยยินดี

ให้ท่านสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ส่งไปถึงชั้นสูงพยุงศรี

อาลัยท่านเป็นพระมานะมี

ตัวท่านนี้ยังอาลัยจิตใจคน

หากท่านใดสนใจโทรไปที่

ศูนย์แปดนี้หนึ่งศูนย์สองมิหมองหม่น

ห้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดสำเร็จตน

โทรหาคนเป็นครูบาบูชาธรรม

ดวงใจแก้ว

.ฝาง เชียงใหม่