หน้าหลัก » บรรณศีล

แบรนด์ไทย

Author by 30/09/12No Comments »

แบรนด์ไทย

สินค้าไทย แบรนด์ดี มีคุณภาพ

ทั่วโลกทราบ ทุกคนซึ้ง ถึงมาตรฐาน

ผลิตได้ เพียงชาติเดียว แสนเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ หลายร้อนปี สิ่งดีงาม

เราไม่หึง ไม่หวง ห่วงลิขสิทธิ์

ใครจะคิด ลอกเลียนได้ จะไม่ห้าม

แต่รับรอง ไม่ดีเท่า เขาทำตาม

เงอะงุ่มง่าม เคอะเขิน งกเงิ่นงง

เป็นสินค้า ส่งออกนอก บอกก็ได้

“วัฒนธรรมไทย” โลกลือลั่น ขั้นไหลหลง

งามน่ารัก ละเมียดละไม ใจพะวง

แต้มบรรจง ภาพงดงาม “สยามสไมล์”

กิริยา นอบน้อม อ้อมอุ่นจิต

ผูกพันมิตร ส่งสายตา มาปราศรัย

มารยาท อ่อนหวาน สมานหัวใจ

ประเพณีไทย ทั่วทุกภาค มีมากมาย

สิ่งโด่งดัง ซึ่งเซียนเซียน มาเรียนรู้

การต่อสู้ เตะ ต่อย ตี มีจุดขาย

เรียนแม่ไม้ หลายร้อยแม่ เว้น “แม่ยาย”

แพร่กระจาย โลกระบือ คือ “มวยไทย”

สุภาพ ปัญญาศักดิ์

ชมรมเพชรกวีศรีป่าสักลำพูน