หน้าหลัก » บรรณศีล

โลกร้อน

Author by 21/04/12No Comments »

โลกร้อน
เขาว่าโลกเราร้อนในตอนนี้
เพราะว่ามีคนตัดไม้ทำลายป่า
ช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าได้ช้า
วันข้างหน้าโลกเย็นลงคงเย็นใจ

เศษขยะ เศษใบไม้ เศษใบหญ้า
ฟางไร่นา อีกป่าเขา หยุดเผาไหม้
แก๊ส น้ำมัน พลังงาน ลดการใช้
ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ทำให้จริง

ต้องปลูกฝังความคิด จิตสำนึก
ให้รู้สึกมหันตภัยใกล้ตัวยิ่ง
ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปไม่ประวิง
ถือเป็นสิ่งต้องร่วมด้วยช่วยกันทำ

สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับโลก
ให้ทุกข์โศกทุกหย่อมหญ้า ช่างนำขำ
เมื่อน้ำท่วม แผ่นดินไหว ให้จดจำ
เป็นผลกรรมที่มนุษย์จุดขึ้นมา

เขาว่าโลกเราร้อนในตอนนี้
เพราะว่ามีคนเฝ้าเผาผลาญป่า
โลกจะเย็นลงได้ในไม่ช้า
ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมโดยพร้อมกัน

ไพศาล สุริยา
ชมรมนักกลอนเชียงใหม่-ลำพูน
ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่