หน้าหลัก » บรรณศีล

ไอ้…ชาติคน

Author by 24/07/12No Comments »

ไอ้…ชาติคน

สัตว์เลือดอุ่นสองขาหน้าใสใส

หลงภูมิใจฉลาดกว่าสัตว์หน้าขน

ชมกำพืดแสนประเสริฐชาติเกิดตน

พิลึกล้นพินิจอนิจจา

ล้วนหน้าไหว้หลังหลอกกลับกลอกกลิ้ง

สัจจะจริงแม้สักนิดอย่าคิดหา

เผยยิ้มหวานแต่ซ่อนชมผสมยา

พร้อมเข่นฆ่าย่ำเยียบเอาเปรียบกัน

อยากจะมีอยากเด่นอยากเป็นใหญ่

เห็นแก่ได้เหมือนบ้าช่างน่าขัน

คลั่งวัตถุเป็นปลื้มลืมเผ่าพันธุ์

จ้องเอาเปรียบเหยียบกันเป็นบันได

อีกไม่นานพวกเขลาเผาโลกแน่

วิธีแก้ทางดีดีก็มีให้

ใช้หลักธรรมคำพระชำระใจ

เย็นเข้าไว้แล้วรับรองโลกต้องเย็น

ทางเดินมีชี้ให้พร้อมไม่ยอมย่ำ

เวรหรือกรรมมุ่งสู่ทางสร้างทุกข์เข็ญ

สัตว์หนอสัตว์เหมือนบัวคว่ำแสนลำเค็ญ

สวรรค์เว้นนรกรับพวกอัปรีย์

สัตว์เลือดอุ่นสองขาหน้าใสใส

อายหมูหมากาไก่บ้างไหมนี่

หากช้างม้าวัวควายพูดได้ซี

ควายคงชี้ด่ากราดไอ้..ชาติคน

เจตนา อำพราง

แผ่นดินล้านนา