หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 13/08/12No Comments »

สฺนฺติธมฺ

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ ฟังพระเทศน์

เน้นขอบเขต ปลดกองทุกข์ ถึงสุขสันติ์

ความ “สงบ” คือสุขแท้ แผ่เผื่อปัน

สุขอื่นนั้น เกินสงบไป คงไม่มี

สงบกาย สงบใจ ไม่ฟุ้งซ่าน

ไม่ก่อการ ไม่ปั่นป่วน กวนศักดิ์ศรี

ผึ้งต่อแตน ใครแหย่รัง ระวังให้ดี

สัตว์พวกนี้ อสรพิษ เหมือนจิตคน

อยู่ร่วมโลก ต้องผูกพัน รักกันไว้

มีน้ำใจ สามัคคี มีเหตุผล

พรหมวิหาร แผ่เมตตา มหาชน

ทั่วสกล เขามองมา ศาสนาเรา

แปดหมื่นสี่พัน ธรรมขันธ์ นั่นแก่นแท้

นำเผยแผ่ เป็นพันปี ไม่มีเฉา

แต่ละขันธ์ แตกหน่อไป ให้ร่มเงา

บัวสี่เหล่า ใครเข้าถึง พึ่งพบพาน

สันติสุข คือธรรมขันธ์ อีกกัณฑ์หนึ่ง

คนซาบซึ้ง ความสงบสุข ทุกถิ่นฐาน

ไปทางไหน พบรอยยิ้ม อิ่มเอมมาน

นี่แหละท่าน “พระไตรปิฎก” ยกมาให้ดู

สุภาพ ปัญญาศักดิ์

กก.สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน