หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

คืบหน้าวัดดอยกู่ สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Author by 1/07/16No Comments »

   3 copy         ผ่านเส้นทางสายเชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จะพบป้ายข้อความ วัดพระธาตุดอยกู่ครูบาศรีวิชัย สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สูง 39 เมตร ด้วยความเคารพในปฏิปทาและบารมีครูบาศรีวิชัยเจ้า จึงมีผู้เดินทางเข้าไปยังวัดดังกล่าว ก็พบว่า บนยอดดอยไม่สูงมากนัก รถเก๋งสามารถขึ้นไปได้ กำลังสร้างฐานอนุสาวรีย์ครูบาอย่างใหญ่โต…

ตามโครงการนี้ พระอาจารย์ศิริชัย ปภัสสโร เจ้าอาวาสร่วมกับคณะศรัทธาประชาชนทุกสารทิศ ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรี วิชัยเจ้าในอิริยาบถท่ายืน มีความสูงจากฐานถึงเศียร 39 เมตร จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคมนี้สร้างฐานขนาด 4 ชั้นสำเร็จแล้ว อยู่ในระหว่างการตกแต่งงานศิลปะ ปูนปั้น ประดิบนาคตามบันไดทางขึ้น และงานปูพื้นกระเบื้องบนอาคารดังกล่าว ซึ่งกำหนดไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ใช้ทุนทรัพย์ไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท ตามเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จต้องใช้ทุนทรัพย์ประมาณ 50 ล้านบาท

โครงการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเจ้า เริ่มขึ้นจากความประสงค์ของคณะศรัทธาสาธุชน เมื่อได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด อันได้แก่พระธาตุดอยกู่ พระพุทธรูปแล้ว ยังมีกู่อัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่สร้างไว้ตั้งแต่หลังการมรณภาพและพระราชทานเพลิงศพครูบา คณะกรรมการวัดได้รับอัฐิครูบามาส่วนหนึ่ง จึงบรรจุไว้แล้วตั้งความปรารถนาให้วัดแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าอายุพระพุทธศาสนาห้าพันปี ขณะที่หมู่บ้านแม่ดอกแดง ด้านล่างของวัดพระธาตุดอยกู่ในอดีต ก็มีทั้งชุมชนชาวไทยพุทธ และชาวคริสต์อยู่รวมกันด้วยความผาสุกเรื่อยมา จนถึงปี 2556 พระอาจารย์ศิริชัย ปภัสสโร จึงได้ลงมือสร้างอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าขึ้น…

นับเป็นเนื้อนาบุญร่วมกันโดยแท้ “ไทยนิวส์” โดยนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กก.ผู้จัดการใหญ่ นายอินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ ก็ได้ร่วมกับนายอำนาจ อักษรวนิช เจ้าของโครงการหมู่บ้านขวัญเวียง นายอธิการ ฉัตรวรารัตน์ ผู้บริหารไทยนิวส์ และนายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ ผู้ประสานงานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนี้เรื่อยมา จนกระทั่งมีผู้ใจบุญ ผู้เคารพเลื่อมใสปฏิปทาครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาตลอดมา ซึ่งมีทั้งการทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และช่วงเข้าพรรษาก็ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จโดยเร็ว

“อาตมา ไม่ได้เร่งเรื่องการบริจาค ไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้ง สร้างไปเรื่อย ๆ ไม่อาจคาดได้ว่าจะสำเร็จเมื่อไร ยิ่งงานศิลปะตกแต่งขณะนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร ให้ช่างได้ออกแบบและติดตั้ง แต่สำหรับผู้จะมาร่วมในเนื้อนาบุญก็สามารถทำได้ตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กเส้น ทองเหลืองสำหรับหล่อองค์ครูบา ซึ่งถ้ามาในช่วงนี้จนถึงวันเข้าพรรษา ก็ขอเชิญชวนนำเทียนพรรษามาถวาย เพราะต่อไปจะต้องใช้เทียนจำนวนมากในการสร้างแม่พิมพ์หล่อองค์ครูบา” พระอาจารย์ศิริชัย ปภัสสโร กล่าว และให้หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับทางวัดไว้ 089-5603654 ได้ทุกวัน.