หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

งานวันกตัญญู 720 ปี วัดโลกโมฬีวันอาทิตย์นี้

Author by 4/11/16No Comments »

  โลโก้ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ENG              คงไม่ลืมกันว่า ในปี 2559 นี้ เป็นวาระสำคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ คือการฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีเวลาอีกเดือนเศษ ที่จะต้องดำเนินกิจกรรม-โครงการต่าง พร้อมกับน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยและทรงเป็นพระหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

นายธานินทร์ สุภาแสน อดีต ผวจ. เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง ในฐานะประธานกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ภายหลังจากที่พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม และพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา มาเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระเอกูนะนวตายุโก พระเจ้าค่าคิง และพระเจ้าแค่งคม พร้อมพิธีสวดมนต์ถวายพระราชกุศลในหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย และร่วมสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น โดยพระเจ้าค่าคิง พระประจำพระองค์ของพระยามังราย ปฐมกษัตริย์ล้านนา ทางกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเชียงใหม่ จะอัญเชิญมาในพิธีเปิดงานวันกตัญญูครั้งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดโลกโมฬี ถ.มณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงวัน คณะกรรมการจะประกอบพิธีทำบุญ “วันกตัญญู” เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ และอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปถึงท่านผู้มีพระคุณูปการต่อชาติบ้านเมือง และเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธียังถือเป็นการทำบุญแผ่กุศลถึงพระคุณบิดา-มารดา พี่น้อง พี่ป้าน้าอาว์ ปู่ย่าตายาย ผู้มีบุญคุณ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ผู้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข  เคยมีความผูกพันกันมาในอดีต บุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้วของท่านที่เข้าร่วมพิธีในคราวเดียวกัน

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการกลุ่ม กล่าวเสริมถึงรายละเอียดว่า ผู้เข้าร่วมพิธีจะได้จารึกชื่อ-สกุล ของบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ กัลยาณมิตรแต่ละคนที่ล่วงลับไปแล้ว ลงไปในบาตรกตัญญู (หรืออาจจะนำภาพถ่าย/อัฐิของผู้ล่วงลับไปแล้วมาร่วมทำบุญด้วยก็ได้) จากนั้นคณะ กรรมการจัดได้นำรายชื่อดังกล่าวประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลไปถึง ซึ่งพิธีกรรมนี้ จะส่งผลบุญโดยตรงกับผู้ล่วงลับตามประเพณีความเชื่อของชาวล้านนา

สำหรับภาคบ่ายวันเดียวกัน คณะ กรรมการกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ จะร่วมกันหล่อพระอีก 3 องค์เพื่อร่วมฉลองสมโภชเชียงใหม่มีอายุครบ 720 ปี คือ พระยามังราย ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ พระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนาผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระองค์ และมีหลักฐานปรากฏมาถึงปัจจุบัน และหล่อพระรูปพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระผู้ทรงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงรวบรวมหมวดหมู่พิธีกรรมวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาให้ดำรงอยู่มาทุกวันนี้ จะทำพิธีเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงหล่อกุลวัฒนา อ.สันกำแพง เพื่อให้ได้องค์พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเมืองเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และผู้ทรงกำหนดกรอบแห่งประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้านนาไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน คราวเดียวกันทั้ง 3 พระองค์

ทั้งหมดนี้ เพื่อฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ มีอายุครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี ในปี พ.ศ.2559 เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ได้สร้างมาเมื่อปีพุทธศักราช 1839 และมีการพัฒนามาแต่ละยุคสมัย กระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ นับเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งสง่างามเป็นที่สุดด้วยอารยะ ประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนที่ได้มาอยู่อาศัย มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น และต่างภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด ล้วนมาจากพระบารมีของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า อันมีพญามังรายเป็นปฐมกษัตริย์ ผู้ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่แต่ต้นมา ตลอดจนบรรพชนผู้มีส่วนร่วมทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแน่นหนา รวมถึงผู้นำทางจิตวิญญาณ ได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นสรณะ โดยอบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวล้านนาให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี.