หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ตานสลากภัต…สลากย้อม ชาวยองจัดโชว์นักท่องเที่ยว

Author by 16/10/15No Comments »

  IMG_0560        เทศกาลงานบุญเดือน 11 ใต้หรือเดือนเกี่ยงเหนือ งานทำบุญบุพพเปตพลี อุทิศกุศลถึงบรรพชน และผู้มีพระคุณต่อบ้านเมืองของชาวเหนือยังมีต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคมนี้ มีการตั้งต้นสลากภัตสลากย้อมตามแบบประเพณีชาวยองสูงกว่า 10 เมตรขึ้นภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 กำหนดถวายทานครั้งใหญ่

ถัดจากนี้ ยังมีงานถวายทานสลากภัตล้านนา ประจำปี 2558  ซึ่งพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม  ณ ข่วงพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และบริเวณคุ้มข่วงหลวงเวียงแก้ว (ทัณฑสถานหญิงเดิม) ซึ่งก็เป็นงานใหญ่ พร้อมไปกับงานประเพณีวันพระเจ้าเปิดโลก (ตักบาตรเทโวโรหณะ) อีกด้วย

ประเพณีนี้ ได้รับความสนใจไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ยังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้ามาร่วมทำบุญ สอบถามความเป็นมา และถ่ายภาพกับต้นสลากย้อมสูงตระหง่าน แบบเดียวกับที่จัดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกของวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน โดยคณะสงฆ์-ศรัทธาประชาชน โรงเรียนธรรมราชศึกษา ชมรมพ่อค้าแม่ค้ากาดลีเชียงพระ และสมาคมคนยองเชียงใหม่-ลำพูน-บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัดร่วมกันจัดขึ้น โดยเริ่มตั้งต้นสลากย้อมมาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม จากนั้นวันที่ 15 ตุลาคมเริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชม พร้อมแจกเอกสารหนังสือสลากภัต-สลากย้อม 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน บริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

นายสถาพร สุขใหญ่ นายกสมาคมคนยอง กล่าวว่า การตั้งต้นสลากย้อมขึ้นครั้งแรกที่เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการตานสลากย้อม โดยมีนายรัตน์-น่างผ่องพรรณ ปาละพงศ์ (บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด) เป็นประธานจัดงานตานต้นสลากย้อม นายสถาพร สุขใหญ่ รองประธานจัดงาน นายพีรพงศ์ สุทธโทธน เหรัญญิกสมาคมและผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานดำเนินงาน โดยได้รับเมตตาจากพระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ฯ และได้รับการสนับสนุนจากพระมหาเถระชาวยอง ตั้งแต่พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระโสภณกิตติธาดา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระโสภณธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ พระสุวรรณเมธี ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระครูวิสิฐปัญญากร เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง และพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดประตูป่า เป็นต้น

IMG_0564ทางฝ่ายฆราวาส มีคณะกรรมการสมาคมคนยอง สมาคมชาวยอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีเชื้อสายชาวยอง สมาคมศิษย์เก่าเมธีวุฒิกรเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการระดมความร่วมมือกัน เพื่อหวังผลักดันให้งานนี้เป็นประเพณีอันงดงามของจังหวัดเชียงใหม่อีกงานหนึ่งในปีต่อ ๆ ไปโดยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึง ททท. และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญอีกประการ เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้การทำบุญอุทิศทานสั่งสมบารมีแก่ตนเองไว้ภายภาคหน้า และเพื่ออุทิศถึงผู้มีพระคุณ โดยอานิสงส์ผลทานได้เกิดแก่พระภิกษุสามเณร ได้รับสลากภัต สลากโชค รวมทั้งสลากย้อมต้นใหญ่

สำหรับกำหนดการงานสลากภัต-สลากย้อม ครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 15-17 ตุลาคมตั้งโชว์ สลากย้อม และประชาสัมพันธ์เชิญร่วมทำบุญ แจ้งความจำนงถวายก๋วยสลาก ต้นสลาก จตุปัจจัยต่างๆ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 07.00 น. จะมีศรัทธาสาธุชนนำสลากภัตทุกประเภทเข้าจัดตั้ง ณ บริเวณวัดพระสิงห์ฯ ช่วงสายๆจะเริ่มกล่าวค่าวฮ่ำ “กะโลง” (กล่าวคำโคลงค่าฮ่ำว่าด้วยการสร้างสลากย้อม และอานิสงส์) เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร และเวลา 13.00 น.ถวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป เมื่อจับสลาก และอนุโมทนาตามเส้น(เบอร์)สลากแต่ละราย คาดว่าจะถึงเวลา 15.00 น.เป็นเสร็จพิธี

          เชิญชวนผู้สนใจไปชม และทำบุญสลากภัตสลากย้อมหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน และตลอดวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างบรรยากาศงานประเพณีอีกงานหนึ่งให้เมืองเชียงใหม่น่าท่องเที่ยวและประทับใจยิ่งขึ้น.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /เรื่องภาพ