หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ประมูลเลขสวย ผษ เชียงใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตครั้งแรก

Author by 13/06/15No Comments »

      31274    นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้ผู้สนใจต้องการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย สำหรับรถปิคอัพหรือกระบะ ได้สมัครเข้าร่วมประมูลล่วงหน้าได้พร้อมกำหนดวันสุดท้ายในการเสนอราคาวันที่ 2 สิงหาคม ศกนี้ ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนภูมิภาคที่จัดให้มีการประมูลทะเบียนเลขสวยผ่านอินเตอร์เน็ต

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เดิมรถปิคอัพหรือกระบะ ไม่ได้จัดให้มีการประมูลป้ายทะเบียน แต่มีผู้ประสงค์อยากจะได้เลขสวย กรมการขนส่งทางบก จึงเริ่มประมูลครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 73 ปี เปิดการประมูลเฉพาะในกรุงเทพมหานคร โดยนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกในขณะนั้นทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)ได้นำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป กรณีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบสองคน (รย.2) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3 หรือรถตู้) ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอันมาก

โดยผู้สนใจประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือ www. roadsafefund.com สามารถเสนอราคาประมูลได้ 2 แบบ คือ แบบเสนอราคาแข่งกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตนเอง ซึ่งระบบจะนำราคาที่ผู้เสนอแสดง ให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซต์ พอมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่าผู้ประมูลเดิมก็เสนอราคาใหม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลเลขนั้น ๆ เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขใด หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่แสดงต่อเนื่อง 10 วินาที ก็ให้ถือว่าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดขณะนั้นชนะการประมูลได้หมายเลขทะเบียนรถนั้นไป

อีกแบบเป็นการเสนอราคาล่วงหน้า ผู้ประมูลจะเข้าไปเสนอราคาสูงสุดที่คิดว่าตนเองรับได้ไว้ล่วงหน้า และระบบจะดำเนินการประมูล และเพิ่มราคาไปตามลำดับราคาที่เพิ่มขึ้นของแต่ละกลุ่มหมายเลข จนกว่าจะไม่มีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า หรือถึงราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้ พอไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้ ก็จะถือว่าผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าเป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนสวยส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เลขทะเบียนต่างจังหวัด ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่นำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. tabienrod.com หรือ www.roadsafefund.com

สำหรับปีนี้ นายธีระพงษ์รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กปถ. นำหมายเลขทะเบียน รถยนต์รถปิกอัพ และรถตู้ ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำเงินรายได้ไปรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กำหนดการประมูลทะเบียนรถกระบะ หมวด บร จ.กาญจนบุรี วันที่ 1 มิถุนายน -5 สิงหาคม 2558 หมวด บย จ.บุรีรัมย์วันที่ 1 มิถุนายน -1 สิงหาคม 2558 และ จ.เชียงใหม่ หมวด ผษ วันที่ 2 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2558 ส่วนรถตู้ต่างจังหวัด(รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบสองคน รย.2) หมวด นง ที่ จ.สมุทรปราการแห่งเดียว เปิดประมูลถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประมูลป้ายทะเบียนรถปิคอัพ หมวดอักษร ผษ เชียงใหม่ 301 หมายเลขครั้งแรกของเชีนยงใหม่ ได้มีการรณรงค์ความหมาย ผษ คือ “ผู้มีความสุขเกษมเปรมปรีดิ์” ซึ่งภายหลังจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไป และเปิดให้เสนอราคาล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 มีผู้สนในสอบถามและสมัครจะเข้าประมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าจะคึกคักที่สุดใกล้วันสุดท้ายที่จะเปิดระบบการประมูลผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยจะเริ่มประมูลหมายเลขหลักพัน 1000 เป็นป้ายแรก แล้วเรียงตามลำดับบัญชี คือ 2000 3000 จนถึง 9000 ต่อด้วยการประมูลเลขสี่ตัวเหมือน ตั้งแต่ 1111 จนถึง 9999 อันถือว่าเป็นเลขสุดยอดของการประมูล คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันอย่างคึกคัก เพราะเป็นป้ายทะเบียนแรกของเชียงใหม่ มีพื้นเป็นลายบัว และพระอินทร์ทรงรถม้าสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบก

ถัดจากเลขยอดนิยมแล้ว จะมีการประมูลเลขสามตัวเหมือน สองตัวเหมือง เลขตัวเดียว เลขคู่เหมือน 8899 9988 เลขสลับ 8989 9898 8998 9889 แล้วจึงจะตามด้วยกลุ่มสุดท้าย (กลุ่ม 3) เลขเรียง 123 234 ถึง 789 ต่อด้วยเลขเรียงสี่ตัว 1234 จนถึง 6789 แล้วต่อด้วยเลขกลุ่ม 3 เลขคู่เหมือนคู่สลับจนครบทั้ง 301 หมายเลข

ผู้สนใจนำหลักฐานการลงทะเบียน คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีบุคคลต่างชาติใช้หนังสือเดินทางก็ได้ กรณีไม่ดำเนินการเองก็สามารถมอบอำนาจผู้อื่นได้ ให้นำไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมวางเงินหลักประกันการประมูลต่อ 1 หมายเลข คือกลุ่ม 1 เลขสี่ตัวเหมือน 5,500 บาท กลุ่ม 2 เลขสามตัวเหมือน สองตัวเหมือนและเลขเดียว 2.500 บาท ส่วนกลุ่ม 3 เลขหลักพัน เลขเรียง และเลขคู่เหมือน วางเงินประกัน 1,500 บาท กรณีลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ทำได้ตลอด 24 ชม.พร้อมวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ธนาคากรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-46228-1 ชื่อบัญชี กปถ.(การประมูลหมายเลขทะเบียนรถปิคอัพจังหวัดเชียงใหม่) แล้วนำเอกสารภาพถ่ายบัตรประชาชนพร้อมใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินค่าประกันส่งทางโทรสาร 053-281686 จากนั้น SMS จะตอบกลับถึงท่านให้เข้าร่วมประมูล

          สนใจสอบถามรายละเอียดที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 053-278265 ขนส่งสาขาฝาง 053-346420-1 สาขาจอมทอง 053-369666-9 สาขาแม่แตง 053-104119 หรือมือถือขนส่งจังหวัด 081-7217999

บุณย์ มหาฤทธิ์ / รายงาน