หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

พรปีใหม่ และความสุขคนไทย ไม่ประมาทและความดีทำทันที…

Author by 2/01/15No Comments »

    ในหลวง      ปีใหม่ปีมะแม(แพะ) พุทธศักราช 2558 ที่กำลังก้าวเข้ามาวันแรก คนไทยต่างคาดหวังกันไปต่าง ซึ่งมั่นใจว่าล้วนแล้วแต่หวังในทางบวก เช่น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยดี เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนสืบไปนานเท่านาน พร้อมกันนั้นก็ภาวนาให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น เศรษฐกิจดี ไม่มีปัญหาของเกษตรกร และคนทุกอาชีพ รวมความแล้วคนไทยมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

ก่อนวันสิ้นปี พสกนิกรได้ทราบข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้นแล้ว โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 พระองค์เสด็จฯ ลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชไปยังอาคารศิริราชปิยมหาการุณย์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก น.พ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาล ตามเสด็จฯ

พระองค์ประทับรถเข็นไฟฟ้าพระที่นั่ง โดยนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เข็นรถพระที่นั่งถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เชิ้ตสีเหลืองลายสก็อต ทับด้วยฉลองพระองค์แจ๊กเก็ตสีครีมอ่อน ที่พระอุระด้านซ้ายเป็นรูปแพะ มีพระพักตร์แจ่มใส แย้มพระสรวลให้กับพสกนิกรที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอรับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด โดยประชาชนชื่นชมพระบารมีของพระองค์พร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” และบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลาบปลื้มยินดี

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรกิจการของร้านโกลเด้น เพลส สาขาที่ 10 ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ทรงเลือกซื้อสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อาทิ นมเปรี้ยวจิตรลดา นมจืดจิตรลดา ไอศครีม ผลไม้ต่างๆ เช่น องุ่นดำ กีวี เป็นต้น จากนั้นเสด็จฯ ขึ้นไปยังชั้น 7 สถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ทรงเสวยพระสุธารส และทอดพระเนตรทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ ก่อนเสด็จฯกลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชในเวลา 17.00 น. นับเป็นความสุขของคนไทยอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับปีใหม่ 2558 มี ส.ค.ส. 2558 พระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปแพะ และข้อความอวยพรแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สวัสดีปีแพะ 2558″ ที่ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยร้านภูฟ้าผสมผสานร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมฉลองปีมิ่งมงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทยและทรงลงพระนามลงบนภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปแพะ จากนั้นได้พระราชทานหญ้าให้แพะจำนวน 2 ตัว พร้อมรับสั่งด้วยว่า ”แพะน่ารัก” ก่อนทอดพระเนตรนิทรรศการภายในร้าน   นอกจากนี้ ทางร้านภูฟ้าได้เตรียมชุดสินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์ มะแมแพะน่ารัก พร้อมลายพระหัตถ์พรพระราชทานสำหรับปีมะแม มีข้อความว่า

“ส.ค.ส. 2558 มะแมแพะน่ารัก ฟาร์มฉันมีแพะอยู่สองชนิด แบล็กเบงกอลดำสนิทตัวไม่ใหญ่ แพะจำนาปารีสูงกว่าใคร ต้องติดใจงามสง่าน่ารักจัง เหล่าพวกแพะปีมะแมนำแต่สุข ปีนี้ห่างภัยไกลทุกข์กว่าหนหลัง ทั้งแข็งแรงร่างกายมีพลัง ประดุจดังจิตหมายสบายเอย”

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่า ปี 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่หลายภารกิจ โดยเฉพาะการเปิดศูนย์ราชการ อ.กัลยาณิวัฒนา และทรงยกช่อฟ้าวัดบ้านจันทร์ และทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาวใน อ.อมก๋อย มีรับสั่งและส่งสิ่งของพระราชทานมาช่วยเหลือ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระพรรษาฯ ไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ จากนั้นในปีใหม่จะมีกิจกรรมต่างๆอีกมาก สำหรับในเดือนมกราคม 2558 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จฯมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทรงเป็นองค์ประธานเปิดโรงพยาบาลแม่แจ่ม ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์เป็นทุนในการก่อสร้าง เพื่อให้พสกนิกรที่อยู่ห่างไกล และยากไร้สะดวกสามารถพึ่งพาแพทย์ พยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ณ โรงพยาบาลใหม่ที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือค่อนข้างครบครันกว่าเดิม

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่โรงเรียนสังวาลย์วิทยาบนดอยสุเทพ ซึ่งนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่หนาวเย็น มีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในตำบลสุเทพ 3 หมู่บ้านคือบ้านสุเทพ บ้านภูพิงค์ และบ้านดอยปุย จำนวน 350 ผืน ซึ่ง รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกซาบซึ้งถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างหาที่สุดมิได้

อย่างไรก็ตาม พรปีใหม่ 2558 อันทรงคุณค่าจากตัวแทนประมุขทางศาสนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ชาวไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 มีใจความว่า

“ในความเป็นจริงวันขึ้นปีใหม่เป็นแต่เพียงสมมติหมายให้รู้ว่า ครบรอบปีหนึ่งตามสุริยคติที่มนุษย์ได้สมมติกันมาช้านาน หากแต่วันหนึ่งก็ยังคงมี 24 ชั่วโมง สัปดาห์หนึ่งก็ยังคงมี 7 วัน และปีหนึ่งก็ยังคงมี 12 เดือน หาได้เพิ่มหรือลดไม่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมนุษย์มิให้ตกอยู่ในความประมาท ให้รีบเร่งทำความดี ไม่ต้องรอวันเวลาที่จะทำความดี ดังพระพุทธวจนะ ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ที่ว่า “สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฺฐิตํ สุขโณ สุมุหุตฺโต จ สุยิฏฺฐํ พฺรหฺมจาริสุ” หมายความว่า คนทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี ในพรหมจารีบุคคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวง ได้โปรดถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยรวดเร็ว ทรงพระเกษมสำราญในสิริราชสมบัติสิ้นกาลนาน และขอได้โปรดอำนวยพรให้ท่านสาธุชนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี พ.ศ.2558 นี้”

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ว่า ขอให้ประชาชนมีความสุข เดินทางอย่างปลอดภัย ส่วนตัวไม่ได้เดินทางไปพักผ่อนที่ใด แต่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว และเฝ้าติดตามสถานการณ์ เช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่าน ที่ไม่เคยได้ไปพักผ่อนที่ใด เพราะมีหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และข้าราชการ ก็ขอให้พักผ่อนตามสมควร และเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ไม่รู้สึกกังวลว่าจะเกิดเหตุรุนแรง แต่หากมีผู้ก่อเหตุก็ถือว่า เป็นคนที่ไม่ใช่คนไทย…

สำหรับวันขึ้นปีใหม่ มีคำเชิญชวนมาจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้เข้าไปร่วมงานเทศกาลชมสวน ซึ่งดอกไม้กำลังเบ่งบานสวยงามมากมาย นักท่องเที่ยวจะได้พบกับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 1 ในไฮไลท์ของเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014) กับได้สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สาธิตการปลูกข้าว ปลูกผัก การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู แปลงรวบรวมไม้ผล เพื่อดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากนั้นยังจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงกว่า 2 แสนต้น ชมอุทยานกล้วยไม้ ที่รวบรวมกล้วยไม้นานาพันธุ์หลากสีสันกว่า 300 ชนิด โดมไม้เขตร้อนชื้น ซุ้มผักแฟนซี Flower Mosaic ดอกไม้อาเซียนรวมใจ และสวนใหม่จากองค์กรชั้นนำของประเทศด้วย

          เริ่มต้นวันใหม่ และปีใหม่ รับแต่สิ่งดีงาม และความเพลิดเพลิน เข้ามาให้ใจเป็นสุข หยุดเรื่องเศร้าหมองขุ่นมัว ก็จะทำให้เกิดวันดี ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ถือเป็นการให้ของขวัญแก่ชีวิตสักหนหนึ่งก็ยังดีกว่ามัวทุกข์ใจ ซึ่งเหมือนคนแบกโลกหนักอึ้งบวกกับความหน้าบึ้งเอาไว้ ไม่น่าพึงปรารถนาแต่ประการใดเลย.

บุณย์ มหาฤทธิ์/บันทึก