หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาวระดมทุนซื้อเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ จัดอาหารโต๊ะจีนฟังคำตอบเศรษฐกิจ

Author by 9/08/15No Comments »

ความเป็นมาของมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน6        ปัญหาในบ้านเมืองวันนี้ มีมากมาย และหลายเรื่องที่อยากได้คำตอบ แต่พอขมวดประเด็นสำคัญสำหรับคำตอบได้อยู่ 3 เรื่อง คือ ประเทศไทยจะปฏิรูปได้แค่ไหน จะเก็บเงินไว้ลงทุนอะไรดี และเรื่อง “เศรษฐกิจ” วันนี้พรุ่งนี้ และเดือนต่อไป เมืองไทยจะเป็นอย่างไร ? โดยเฉพาะหัวข้อใกล้ตัวที่สุดเชียงใหม่จะเป็นอย่างไร ล้วนน่าสนใจ เพราะกรองจากประสบการณ์ และความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจชั้นเทพ ทั้งระดับชาติ และส่วนภูมิภาค สามารถไขคำตอบในงาน ที่มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว กำหนดจัดขึ้นวันที่ 15 สิงหาคม ศกนี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว ก่อตั้งขึ้นสมัยที่นายพงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พ.ศ.2547-พ.ศ.2550 ได้ริเริ่มโครงการแพทย์ ส.น.ป.สู่ชุมชน โดยนำนักเรียนเก่าที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และกรรมการสมาคมฯ ไปให้บริการตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 ณ บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมา สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้นำโครงการนี้ร่วมเป็นกิจกรรมฉลอง 100 ปี นามพระราชทาน The Prince Royal’s Collegeและใช้ชื่อว่า แพทย์ PRC สู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดสร้างผู้นำสู่ชุมชน เป็นการแสดงออกถึงอุปนิสัยในการเสียสละ บริการ และบำเพ็ญตนรับใช้ผู้อื่น ที่นักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้รับการปลูกฝังตามอุดมการณ์ เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือการพัฒนาอุปนิสัย ของศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส มิชชันนารีแห่งคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ผู้วางรากฐานการศึกษาให้แก่โรงเรียนเมื่อปีคริสตศักราช 1906

โครงการนี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 เดือน มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และ น่าน ได้รับการดูแลช่วยเหลือกว่า 8,000 คน นักเรียนเก่าและหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและสนันสนุนเป็นอย่างดี

จนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในสมัยนายฉัตรชัย ศิริสุจินต์ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นชอบและอนุมัติเงินจำนวน 200,000 บาท ให้นำโครงการนี้จัดตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชน เพื่อให้สามารถขยายศักยภาพและโอกาสในการระดมทรัพยากร อันจะทำให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าฯ รวมทั้งกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย โดยชมรมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนเงิน 300,000 บาทในการจัดตั้ง และได้จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือรับรองเลขทะเบียนที่ ชม 458ให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ความเป็นมาของมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน7 copy        มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชนได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นต้น เป็นกรรมการที่ปรึกษา และ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น Zenith ‘ 78 เป็นประธานมูลนิธิฯ มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล ทพ.ศุภชัย พงษ์ศิริ ทพ.วรุถ มุตตารักษ์ พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข อุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ เฉลิมพล ธรรมวิวรณ์ ศรัณยา ธรรมวิวรณ์ สราวุฒิ วรพงษ์ อนงนิตย์ เทโพกุล คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตรคุณธนิต ชุมแสงคุณกิติ ภารดี หทัยรัตน์ ผลพานิช สรณคมน์ ชุติมา ฉัตรชัย ศิริสุจินต์ และวิลาวัณย์ แสนใจบาล

เนื่องจากการทำกิจกรรมออกให้บริการประชาชนของมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้เจ็บป่วย และต้องการเยียวยา คณะกรรมการมูลนิธิฯซึ่งมี รศ.น.พ.อำนาจ อยู่สุข เป็นประธานจึงเห็นควรจัดกิจกรรมระดมทรัพย์ เพื่อมาจัดซื้อเครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่ให้กับมูลนิธิฯ โดยจัดรายการทอล์กระดับชาติ จับชีพจรเศรษฐกิจเชียงใหม่ และเมืองไทย โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติมาให้คำตอบ ทั้ง พิสิทธิ์ กิรติการกุล ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ วิทนากร

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก PRC เกษียณ 6338590 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะมาร่วมจับชีพจรเมืองไทย หาคำตอบเรื่องปฏิรูปจะไปได้แค่ไหนอย่างไรดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ตนานุวัฒน์ ธุรกิจกาดมีโชค อดีตประธานหอการค้าเชียงใหม่ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ กรรมการคณะกรรมการร่วมหอการค้า 4 ชาติ (จีน ลาว พม่า ไทย) ที่ปรึกษาโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ก็จะนำประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจส่วนตัว และจากการทำงานในหอการค้ามาอย่างยาวนาน จะร่วมเอ๊กซ์เรย์เศรษฐกิจเชียงใหม่ทุกแง่มุม

เช่นเดียวกับ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ รุ่นหลิว ‘ 20 และ Zenith ‘ 78 จากนักเรียน Best All Around ปี 2521 ของ PRC ไปจบอักษรจุฬา แล้วข้ามมาเป็นนักการเงินชื่อดัง รวมทั้งกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย จะมาร่วมเอ็กซ์เรย์เศรษฐกิจเมืองไทย และเชียงใหม่จะเล่นหุ้น..กองทุน..หรือจะเก็บเงินไว้ก่อนต้องฟัง

            ค่ำวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจ การเงิน อุตสาหกรรม และการค้าระดับนำ ไม่ควรพลาดไปฟังได้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่ายบัตรเป็นโต๊ะ (อาหารจีน) โต๊ะละ 10 ท่าน ราคาโต๊ะละ 6,000 บาท ใกล้เต็มแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-4495005

บุณย์ มหาฤทธิ์ รายงาน