หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (ตอนที่ 1)

Author by 23/11/16No Comments »

 ในหลวง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์         เพราะดอยอินทนนท์ มีความสูงที่สุดในประเทศไทย อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,565 เมตร จึงเป็นสันเขามหึมาทะลุขึ้นไปบนท้องฟ้า ที่มีสภาพอากาศเย็นตลอดเวลา พอถึงฤดูหนาวความเย็นของเมืองร้อนไม่ได้ทำให้เป็นหิมะ แต่กลายเป็นน้ำค้างแข็ง หรือที่เรียกกันว่าเหมยขาบช่วงวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ลิ่มความกดอากาศสูงระดับบนพัดลงมาจากประเทศจีนจึงทำให้เกิดเหมยขาบขึ้นครั้งแรกในปีนี้

อุณหภูมิที่วัดได้เมื่อเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน จึงปรากฏว่าบริเวณยอดดอยอินทนนท์อยู่ที่ 0 องศาเซลเซียส และกิ่วแม่ปาน 2 องศาฯ ทั้งสองแห่งไม่ห่างกันนักจึงมีน้ำค้างแข็งปกคลุมบนยอดหญ้าไปทั่ว ส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บริเวณ กม.31 สายจอมทอง-อินทนนท์ 8 องศาฯ ระดับความหนาวเย็น และหนาวจัดลดหลั่นลงมา โดยจุดที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯก็มีสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ พร้อมกับแปลงปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว รวมทั้งการทำประมงปลาน้ำจืดเมืองหนาวอีกด้วย

ข้อมูลจากสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ รายงานไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ การทำไร่เลื่อยลอย การปลูกฝิ่นและการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาไม่เฉพาะในท้องถิ่นแห่งนี้จึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น ตลอดจนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารออกไปไม่สิ้นสุด

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” บนพื้นที่ 150 ไร่ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยอีกแห่งหนึ่งของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ดำเนินงานด้านวิจัยค้นคว้าข้อมูล เป็นแนวทางที่จะนำเอาผลจากการวิจัยมาส่งเสริมอาชีพเป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  มีลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขาลาดชัน ด้านบนเป็นแนวสันเขาถนนธงชัยทอดจากเหนือสู่ใต้ จึงเกิดลำธารต่างๆ ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างสองทิศทาง คือ ทิศตะวันออกและตะวันตก ด้านตะวันออกเป็นลำน้ำแม่กลาง ลำน้ำแม่ยะ และลำน้ำแม่เตี๊ยะ แต่ละจุดเมื่อตกลงจากหน้าผากลายเป็นน้ำตกหลายแห่ง ก่อนที่น้ำนั้นจะรวมลงสู่แม่น้ำปิงส่วนด้านตะวันตกกลายเป็นล้ำน้ำแม่แจ่ม ผ่านอำเภอแม่แจ่ม และฮอดไปรวมกับน้ำแม่ปิงที่บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย อำเภอจอมทองเช่นกัน

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าสันเขาถนนธงชัย ได้กลั่นน้ำออกจากป่ามาหล่อเลี้ยงประชาชนอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานโครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมอาชีพชาวเขาไม่ให้ถากไถทำไร่เลื่อนลอยออกไป ได้ช่วยหยุดยั้งความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เมื่อป่าถูกกันไว้ไม่มีการบุกรุกทำลาย ก็จะเกิดป่ารุ่นสองขึ้นมาใหม่แทนที่ต่อไป สำหรับชาวบ้านก็ได้อยู่ร่วมกับป่าโดยไม่มีปัญหา แต่ขอไม่ให้ขยายที่ทำกินมากไปกว่านี้อีก

วันนี้ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวเขาบนพื้นที่สูง แต่ยังได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของเชียงใหม่ จึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานีฯ ให้มีความสวยงามตลอดเวลาเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ศึกษาเรียนรู้พรรณไม้ต่างถิ่นหลากหลายชนิด ที่ทางสถานีได้ศึกษาวิจัยและทดลองปลูก พร้อมกับเปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตโครงการหลวงไปในตัว…

(อ่านต่อพรุ่งนี้)

บุณย์ มหาฤทธิ์/รายงาน