หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

สลากย้อมลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

Author by 16/09/16No Comments »

   สลากย้อม             ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสลากย้อม จ.ลำพูน หนึ่งเดียวในโลกประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า ประเพณีสลากภัต หรือการตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาว จ.ลำพูน สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 ก.ย. 2559 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงานของ จ.ลำพูน เป็นการสืบสานมรกดวัฒนธรรมอันล้ำค่า ก่อให้เกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างพลังและแรงศรัทธา เห็นได้จากชาวบ้านที่ร่วมกันจัดเตรียมข้าวของสำหรับการถวายต้นสลากย้อม อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามสามารถนำมา ต่อยอดเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนก่อให้เกิดรายได้ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้เมืองลำพูนเกิดความรุ่งเรือง และร่มเย็น ด้วย”วีถีครูบางานหน้าหมู่” เน้นการมีส่วนร่วมและเสียสละของทุกภาคส่วน

สำหรับภายในงาน ได้จัดให้มีกิจกรรม การทำบุญ การประกวดต้นสลากย้อมสูง 12 เมตร การจัดถนนสายวัฒนธรรม และการประกอบพิธีถวายทานสลากภัต การจัดงานครั้งนี้มี วัด โรงเรียน คณะศรัทธาตามหัววัดต่างๆในจ.ลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

ในโอกาสนี้ ผวจ.ลำพูน ได้มอบรางวัลให้กับชุมชนที่ส่งต้นสลากย้อมสูง 12 เมตร เข้าประกวด โดยผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ วัดล่ามช้าง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดประตูป่า รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดน้ำโค้ง และรางวัลชมเชย ได้แก่ ร.ร.หอปริยัติศึกษา, ร.ร.เมธีวุฒิกร , วัดวังมุย , วัดมงคลวนาราม.