หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

เถลิงศกวันมหาสงกรานต์ที่ถูกต้อง “ผึ้งน้อย”นำร่อง…ก่อนเสนอรัฐบาล

Author by 18/04/15No Comments »

    IMG_1689      ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์วันมหาสงกรานต์ 2558 ตรงกับวันอังคารที่ 14 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 24 นาที 0 วินาที จันทรคติตรงกับวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะแม นางสงกรานต์นามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต  หัตถ์ขวาทรงตรีศูล หัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนั่ง มาเหนือหลังวรวาหะ(สุกร) เป็นพาหนะ ส่วนวันเถลิงศกหรือภาคเหนือเรียกว่าวันพญาวันตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เวลา 18 นาฬิกา 21 นาที 36 วินาที จันทรคติ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 13 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีมะแม (ภาคเหนือถือเป็นเดือน 7)

จึงมีผู้รู้มากมายเรียกร้องให้ทางราชการ วัด รวมถึงพี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนเวลาในการเฉลิมฉลองมหาสงกรานต์ และวันเถลิงศกใหม่ให้ถูกต้อง เป็นการเรียกร้องมาหลายปีแล้ว เนื่องจากสุริยยาตร์เคลื่อนวันสงกรานต์จาก 13 เป็นวันที่ 14 เมษายนมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถสื่อความหมายและความจริงข้อนี้ไปยังผู้มีอำนาจจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยเฉพาะการกำหนดวันหยุดราชการให้ตรงกับวันตามปฏิทินโหรหลวง และโหราศาสตร์ไทย รวมทั้งชุมนุมโหรปั๊กกะตืนพื้นเมืองเหนือ

นายรัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ในฐานะรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้เสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดมาหลายปีเช่นกัน แม้ในที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัด นายนิคม พรหมาเทพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวัฒนธรรม ก็ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงถึงความเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว แต่หลายวัดเกรงว่าจะเป็นการขัดศรัทธาความเชื่อเดิม และความสะดวกของศรัทธาประชาชนที่ทางราชการกำหนดวันหยุดตายตัวพร้อมกำหนดวันมหาสงกรานต์เป็น 13-14-15 เมษายนต่อเนื่องมานานร่วม 50 ปีแล้ว ผลจึงทำให้สังคมสับสน และหาความชัดเจนยังไม่ได้

IMG_1659      อย่างไรก็ตาม ปกติวันที่ 13 เมษายน ชุมชนชาวหลิ่งกอก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด จัดงานทำบุญตักบาตรวันสังขานต์ล่องทุกปี และวันสังขานต์ล่องไม่ห้ามเรื่องสระเกล้าดำหัว จึงทำพิธีดำหัวผู้สูงอายุในคราวเดียวกัน แม้จะ   ถือว่ายังเป็นปีเก่าอยู่ก็ตาม แต่ปี 2558  ผู้รู้ได้ติงว่าควรปรับเปลี่ยนการทำบุญวันสังขานต์ล่องเสียใหม่ จึงได้จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการประกวด  ต่าง ๆ และเป็นโอกาสดีที่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ และภริยา มาเป็นประธาน โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชน และใกล้เคียง อาทิ นายเจริญ เชาวน์ประยูร อดีต รมช. คมนาคม นางเครือวัลย์ ตันติพงศ์ นายสถาพร สุขใหญ่ นายกสมาคมคนยองเชียงใหม่-ลำพูน และคณะเป็นต้น ส่วนนางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ นำชาวผึ้งน้อยหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรม

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ทราบถึงข้อห่วงใยจากผู้รู้บ้างแล้ว กรณีการกำหนดวันทำบุญเทศกาลมหาสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ที่เคลื่อนจากวันเดิมที่กำหนดตายตัวของทางราชการ หากจะชำระให้ถูกต้อง ก็สมควรจะเชิญปราชญ์ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายมาประชุมแล้วนำเสนอเข้าสู่สภาวัฒนธรรมจังหวัด ให้เป็นมติของสภาแล้วนำเสนอผ่านจังหวัด เพื่อจังหวัดจะเสนอกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กำหนดวันมหาสงกรานต์จาก 13 เป็น 14 เมษายน และวันพญาวันก็จะตรงตามวันเถลิงศกที่ 16 เมษายนตามที่ปราชญ์และโหรหลวงกำหนด

ขณะที่ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการฝ่ายพิธีกรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้วันพญาวันเปลี่ยนปีจุลศักราชเข้าสู่ จ.ศ.1377 เข้าสู่ปีมะแมหรือปีแพะตรงกับวันที่ 16 เมษายน แต่วัดและประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงจัดกิจกรรมวันพญาวันตรงกับ 15 เมษายนเช่นเดิม ถามว่าถูกต้องไหมก็ต้องบอกว่าไม่ถูกต้อง เท่ากับไปทำบุญในวันเนาว์ แต่เพื่อความสะดวกและเคยชิน ทำบุญวันไหนก็ได้ ดำหัวก่อนวันพญาวันก็ได้โดยยอมรับยังเป็นปีเก่าอยู่ก็แล้วไป ในความเป็นจริงควรเริ่มให้ความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่เยาวชน ไปจนถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะได้ปฏิบัติตามฮีตฮอยเดิมโดยไม่ผิดเพี้ยน เพราะนี่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของคนไทย จะปล่อยให้ผิด ๆไปนานเข้าก็จะชินชา และไม่ยึดหลักวิชาการหรือภูมิปัญญา จะไม่เหลืออะไรให้คนรุ่นต่อไปได้ภูมิใจIMG_1726 copy

ทางด้าน พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตตสีโล เจ้าอาวาสวัดพันแหวน และ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในงานทำบุญวันสังขานต์ล่องที่ 14 เมษายนที่บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ฯวันนั้น สรุปว่า ชีวิตคนดีมีศีล เปรียบเสมือน “ดินดีมีปุ๋ย” ปลูกอะไรก็งอกงาม ความยากลำบากก็ไม่มี เหมือนชาวหลิ่งกอกและผึ้งน้อยที่มาพร้อมกันวันนี้ สงกรานต์แปลว่าการย้ายไปย่างไป เมื่อกำหนดให้เป็นวันเถลิงศกปีใหม่ก็มาทำบุญกัน ถือเป็นการสั่งสมบุญ เป็นต้นทุนเอาไว้จะไม่ลำบากภายหน้า…ส่วนการกำหนดวันมหาสงกรานต์(สังขานต์ล่อง) 14 เมษายน วันเนาว์ 15 เมษายน และวันเถลิงศก (วันพญาวัน) เป็น 16 เมษายนนั้น ควรให้ความรู้แก่ประชาชนถึงที่มา และเหตุผล เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วก็นำเสนอรัฐบาลเพื่อกำหนดวันหยุดราชการให้ตรงกับวันที่โหรหลวงคำนวณ ทุกอย่างก็จะลงตัวในที่สุดได้.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /เรื่องภาพ