หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

เปิดตลาดนัดชุมชน เจเจมาร์เก็ตวันเสาร์นี้ 28 พ.ย. 58

Author by 27/11/15No Comments »

     ตลาดอาหารปลอดภัย copy           นอกจากตลาดนัดอาหารพืชผักปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการร่วมกับโครงการจริงใจ มาร์เก็ต หรือตลาดนัดเจเจ(คำเที่ยง) มาทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยได้จำหน่าย และให้ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้ออาหารปลอดภัยแล้ว จากนี้ไปจะเพิ่มตลาดนัดชมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Green Market Chiang Mai)ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มเปิดจำหน่าย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 15.00 .

นายธวัช ใจสม หัวหน้าส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและโครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ จะผนึกกำลังกันเปิดตลาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Green Market Ching Mai) ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น.

โดยโครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ (เจเจ มาร์เก็ต) ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดตลาดในรูปแบบบรรยากาศลานนา โดยทุกหน่วยงานข้างต้น ล้วนมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร ทั้งการเพิ่มมูลค่าการผลิต และช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกับจะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และให้ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้บริโภคอาหารและพืชผักที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 จะมีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กว่า 100 แผง ประกอบด้วยสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นำขบวนสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเครือข่ายแผนงานฯ ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบปลอดภัย, ระบบปลอดสาร และระบบอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ภายในงานจะมีสินค้าประเภทผัก ผลไม้ เห็ด ข้าว อาหาร เนื้อหมูปลอดภัย สินค้าประมง สินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานอีกมากมาย ในงานนี้ผู้บริโภคยังจะได้พบกับสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าอุปโภค บริโภค หัตถกรรม จักสาน การจำหน่ายน้ำส้ม และกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมสอนปลูกผักในกระถาง กิจกรรมการฝึกมัดย้อมผ้าด้วยคราม กิจกรรมการตรวจสารเคมีตกค้างในผักและในร่างกาย กิจกรรมภาพวาด เพ้นท์เซรามิค และกิจกรรมอื่นๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย.