หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

เศรษฐกิจทรุดสร้างโบสถ์ค้าง ชุมชนวัดดอนจืนสารภีวอนช่วย

Author by 27/06/15No Comments »

IMG_0015       ผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก และกระทบถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เพียงแต่ประชาชนจะประหยัดลดกำลังซื้อเท่านั้น ยังลดกำลังในการทำบุญอีกด้วย ตัวอย่างที่มีให้เห็นวันนี้ คือการก่อสร้างศาสนสถานสำคัญของวัด ต้องค้างเติ่งลง เนื่องจากขาดปัจจัยในการก่อสร้าง และจ้างงาน นับเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจยิ่ง

นายเจริญศักดิ์ เมธาธนานนท์ กรรมการชมรมนักกลอนเชียงใหม่-ลำพูน ในฐานะมัคทายกวัดดอนจืน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หอบเอกสารมาพบทีมข่าวหน้าสาม “ไทยนิวส์” ขอเมตตาศรัทธาพุทธศาสนิกชนช่วยตามกำลังศรัทธา เพื่องานสร้างอุโบสถของวัดดอนจืน ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2556 จนกระทั่งบัดนี้ โครงสร้างส่วนใหญ่เสร็จแล้ว โดยมีเจ้าภาพในชุมชน และใกล้เคียงมาร่วมกันทั้งเสา ประตู หน้าต่างครบถ้วนแล้ว ส่วนอื่นๆ รวมทั้งองค์ประกอบ เช่น นรสิงห์ กำแพงแก้ว และอื่นๆ ยังเดินหน้าไม่ได้ ต้องทิ้งร้างไว้ก่อน เพราะกองทุนก่อสร้างหมดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของชาวชุมชนก็เริ่มอัตคัดขัดสน คงเป็นไปตามกระแสโลก ซึ่งทางวัดไม่ต้องการจะบอกบุญเป็นผ้าป่าหรือกิจกรรมอื่นใดเป็นการรบกวนสังคม แต่หากผู้พอมีกำลังจะทำบุญ ขอได้มองมาที่วัดเล็ก ๆ ในชนบทด้วย

วัดดอนจืน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2359 สมัยพระเจ้ากาวิละ เป็นแหล่งปั้นดินปืนเพื่อสู้รบกับพม่า เดิมชื่อ “วัดปันจืน” ความหมาย “จืน” คำเมืองเหนือ คือ ตะกั่ว เป็นวัดที่ได้รับการบูรณะพัฒนาขึ้นมาตามลำดับโดยอดีตเจ้าอาวาส 6 รูป พร้อมคณะศรัทธาประชาชน ตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปแรก ครูบาสิทธิ พ.ศ.2359-2438 ครูบานวล พ.ศ.2438-2449 ครูบาคัมภีโร พ.ศ.2460 แล้ววัดถูกทิ้งร้างมาหลายปี กระทั่งครูบาคำตั๋น ขัตติโย (พระครูญาณวิภาต) มาบูรณะพัฒนาขึ้นอีกครั้งระหว่าง พ.ศ.2486-2520 พระดวงคำ สัจจญาโณ พ.ศ.2520-2522 พระอนันต์ อานันโท พ.ศ.2522-2527 และรูปปัจจุบัน พระครูโสภณจิตสังวร (พระยงยุทธ สัญญจิตโต น.ธ.เอก, ศน.บ.) พ.ศ.2527 ถึงปัจจุบัน มีพระภิกษุจำพรรษา 3 รูป สามเณร 5 รูป

IMG_0017     วัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 วัดและ 1 สำนักสงฆ์ในเขต ต.หนองผึ้ง อ.สารภี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บนที่ดิน 4 ไร่ 59 ตารางวา  และที่ธรณีสงฆ์อีก 35 ตารางวา สิ่งก่อสร้างในวัดมีเกือบครบถ้วน ทั้งเจดีย์ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาสวดศพ โรงครัว ห้องสุขานามัย ซุ้มประตูโขงใหญ่ และลานวัดปูด้วยตัวหนอนสวยงาม โดยเฉพาะเจดีย์ของวัดได้สร้างรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไว้ที่ซุ้มด้านทิศเหนือให้ประชาชนได้กราบนมัสการ ส่วนภายในวิหารมีภาพฝาผนังเรื่องพระเจ้าสิบชาติ และพระเวสสันดร นอกจากนั้นบริเวณหน้าวัดเมื่อพ้นประตูโขงไปแล้ว ด้านซ้ายมือมีวิหารหลังเล็ก เป็นที่ตั้งรูปปั้นของครูบาคำตั๋น-พระครูญาณวิภาต อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นครูบาที่มีชื่อเสียงในอดีตมรณภาพเมื่อปี 2520

สิ่งก่อสร้างใหม่คืออุโบสถ ซึ่งสร้างหลังไม่ใหญ่นัก มีความกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร เพียงพอสำหรับพระสงฆ์ในวัด และวัดใกล้เคียงที่จะมาทำสังฆกรรม และลงอุโบสถในวันพระใหญ่ ซึ่งเดิมวัดดอนจืนมีอุโบสถอยู่ก่อนแล้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2509 เขต  วิสุงคามสีมากว้าง 6 เมตร ยาว 12.50 เมตร ก่อสร้างมาเป็นเวลาร่วม 50 ปีสภาพชำรุดทรุดโทรม   ไม่อาจใช้ทำสังฆกรรมได้ คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนจึงประชุมหารือและให้รื้อถอน เพื่อ     สร้างขึ้นใหม่บนที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเดิมตั้งแต่ปี 2556 และเมื่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จก็   หมดทุนทรัพย์ดังกล่าว ส่วนปัจจัยที่ต้องการเพื่อให้ภารกิจสำคัญนี้สำเร็จลุล่วง ได้รับแจ้งว่าน่าจะไม่เกิน 3 ล้านบาท

ทางด้านพระครูโสภณจิตสังวร เจ้าอาวาส กล่าวว่า วัดดอนจืนเป็นวัดอบรมประชาชนประจำตำบล สองปีมานี้ได้เน้นเรื่องการอบรมชาวบ้านให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามพระบัญชาของประธาน      ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กทม.) โดยในชุมชนดอนจืนมีกำลังศรัทธาประมาณ 190 หลังคาเรือน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะมารับอุโบสถศีลนอนวัดจำนวนมาก ส่วนงานประเพณีประจำปีของวัด     นอกจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว มีวัน  มหาสงกรานต์ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง งานวันทำบุญทักษิณานุปทานถึงครูบาอาจารย์ 13 ธันวาคมทุกปี งานทำบุญเสื้อวัดเดือน 9 (เหนือ) แรม 9 ค่ำ      เป็นต้น

นึ่ง ภายในวัดมีต้นสะหรี (โพธิ์)ใบเงิน สูงตระหง่านและมีพุ่มทรงกว้างใหญ่ ปลูกคั้งแต่สมัยครูบาสิทธิ เจ้าอาวาสรูปแรก มีอายุประมาณ 200 ปี เมื่อยามต้องแสงแดดจะมีสีเงินระยิบระยับ ศรัทธาชาวชุมชนดอนจืนเชื่อเป็นต้นสะหรีเงินศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีบุญบารมีสามารถเดินทางไปยังวัดดอนจืนได้สะดวก บนเส้นทางเชียงใหม่-สารภีสายเก่า ถึงบ้านกองทราย วัดดอนจืนอยู่ในซ้ายด้านทิศตะวันออก โทรศัพท์สอบถาม 053-322727 มือถือ 084-3714195.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน