หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

แม่ทัพภาค 3 ผงะ ยาบ้า-ไอซ์ ผลิตเพิ่ม

Author by 25/02/17No Comments »

แม่ทัพภาคที่ 3 copy         สถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดบริเวณภาคเหนือ ต้นปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และยาเสพติดประเภทที่ 1 ครบถ้วน ทั้งยาบ้า ยาไอซ์ และเฮโรอีน เฉพาะที่ถูกจับกุมได้ต่อรายมีปริมาณตั้งแต่ล้านเม็ด จนถึงหลายล้านเม็ดยาบ้า ส่วนยาไอซ์ และเฮโรอีน ก็ตรวจจับได้ปริมาณมากอย่างที่ไม่ค่อยปรากฏมาก่อนหน้า บางครั้งจับคราวเดียว หากตีเป็นมูลค่าในตลาดมืดเป็นเงินหลายพันล้านบาท

ล่าสุด สายวานนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2560) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) รุดขึ้นมาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมด้วย นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการ ศป.ปส.ชน.  พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ  แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ พบแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงมีการผลิตยาเสพติดประเภทยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ได้เป็นจำนวนมาก เพราะสารเคมีที่ใช้เป็นสารตั้งต้นส่งเข้าไปอย่างต่อเนื่อง และยังตรวจพบว่าปี 2560 มีพื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น การลักลอบโดยกลุ่มชนเผ่าที่อยู่ตามแนวชายแดน ยังเป็นกลุ่มลำเลียงเข้าเขตไทยเป็นหลัก แม้ว่าในปัจจุบันยาเสพติดจากแหล่งผลิตจะมีทิศทางไปทางตะวันออกเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณยาเสพติดที่เข้าทางภาคเหนือยังคงมีอยู่จำนวนมาก เพราะกลุ่มขบวนการสามารถผลิตได้ตามต้องการของผู้เสพ

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด คาดว่าแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน จะผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่จับกุมได้เป็นจำนวนมาก พื้นที่การลักลอบลำเลียงเข้าเขตไทยที่สำคัญบริเวณ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตลอดแนวไปถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย และบริเวณท่าข้ามในลำน้ำแม่โขง ซึ่งการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ควบคุมอำนวยการ ประสานงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 มกราคม 2560 ได้แก่ ด้านการป้องกันในพื้นที่ จ.เชียงใหม่มีการจัดระเบียบสังคมควบคุมพื้นที่เสี่ยง จำนวน 285 ครั้ง สั่งปิดสถานประกอบการจำนวน 7 แห่ง และในพื้นที่เชียงราย มีการประกาศรับรอง “ครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด จำนวน 2,080 ครัวเรือน รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บ้านห้วยส้าน

ด้านการบำบัดรักษา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้ง 3 จังหวัด ได้เปิดโครงการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รวม 5 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 471 คน และด้านการสกัดกั้นปราบปราม ในพื้นที่ 3 จังหวัด ยาบ้าจำนวน 4,628,597 เม็ด ไอซ์จำนวน 56.0 กิโลกรัม เฮโรอีนจำนวน 30.8 กิโลกรัม เงินสดจำนวน 11.7 ล้านบาท และได้ผู้ต้องหาจำนวน 406 คน “ยาเสพติดที่จับกุมได้ทั้งหมด เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน และยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทย มีจำนวนค่อนข้างสูง ประกอบกับรายได้ในการขนส่งยาเสพติด เป็นสิ่งที่จูงใจ นักขนส่งหน้าใหม่ และชนเผ่า ส่งผลให้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ เมียนมาร์ ตกลงจะร่วมกันปราบปรามยาเสพติดและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้นำตัวอย่างการจับกุมที่ผ่านมา มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อหาแนวทางและการจับกุมให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” พล.ท. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าว.