หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

แอ่ววัดแวดเวียง ตอนวัดสันติธรรม

Author by 30/05/14No Comments »

???????? ??????????? .....??????

 ??????????????????????? ????????????แอ่ววัดแวดเวียง ตอนวัดสันติธรรม

            ช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ประเทศเราเกิดเหตุการณ์มากมาย    หลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเครียดให้แก่คนไทยได้ และคงไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะพยายามปล่อยวางความเครียดต่าง ๆ เหล่านั้น หวังแต่เพียงว่าการได้นำพาผู้อ่านไปเยี่ยมชมวัดต่าง ๆ อันเป็นสถานที่สงบ ร่มเย็นและสวยงามด้วยศาสนวัตถุต่าง ๆ จะช่วยจรรโลงใจผู้อ่านให้ผ่อนคลายจากความเครียดทั้งหลายแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดี  ซึ่งวัดที่จะไปเยี่ยมชมในสัปดาห์นี้เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สิม พระวิปัสสนากรรมฐานผู้ซึ่งมีวัตรปฏิบัติอันดีงาม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนเป็นอันมาก นั่นคือ “วัดสันติธรรม”

วัดสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่อายุยังไม่ถึงร้อยปี แต่ทว่าสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (พระญาณสิทธาจารย์) พร้อมด้วยพระเถระอีกหลายรูปที่ได้เทศนาเหนี่ยวนำจิตใจของผู้ที่ได้ฟังธรรมนั้นจนกระทั่งเกิดแรงศรัทธามุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดสันติธรรมแห่งนี้ขึ้นจนสำเร็จ โดยถาวรวัตถุหลังแรกคือพระอุโบสถที่จัดสร้างขึ้นตามดำริของหลวงปู่สิมที่ประสงค์จะใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมต่างๆของพระสงฆ์ซึ่งใช้เวลาในการจัดสร้างยาวนานถึง 18 ปีจึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพราะหลวงปู่ท่านมิได้บอกบุญเรี่ยไรเพื่อระดมทรัพย์สิน แต่ค่อย ๆ จัดสร้างไปตามทรัพย์ที่มีผู้ประสงค์นำมาบริจาคเพียงเท่านั้น

วัดสันติธรรมในปัจจุบันนี้ ยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสามเณร และศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่า เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเมือง ผู้คนเดินทางมาวัดได้สะดวกทั้งผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมหรือเดินทางมาท่องเที่ยวชมสถาปัตยกรรมของวัดก็ดี โดยทางวัดได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงพระธาตุบูรพาจารย์อันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา มีพระธาตุรูปทรงต่าง ๆ จัดแสดงให้ชม มีองค์ประกอบแสงสีและการจัดวางที่เป็นระเบียบสวยงามพร้อมทั้งติดป้ายคำบรรยายไว้พร้อมสรรพ นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  อีกทั้งยังมีห้องหนังสือที่เก็บรวบรวมหนังสือให้เป็นแหล่งค้นคว้าทางธรรมะแก่พระภิกษุสามเณรและผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย หรือหากใครมีความประสงค์จะนำหนังสือมาบริจาคทางวัดก็ยินดีรับเช่นกัน

นอกจากนี้แล้วยังมีองค์สันติเจดีย์เป็นพระเจดีย์ที่ถอดแบบมาจากเจดีย์เหลี่ยม ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 ในสมัยหลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโตเป็นเจ้าอาวาส โดยองค์เจดีย์นั้นนอกจากจะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังใช้ประโยชน์เป็นสถานที่เก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในวัดอีกด้วย ซึ่งไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่เช่นเดิมหรือไม่

แม้ว่าจะมีประวัติความเป็นมาไม่ยาวนานมากนักแต่วัดสันติธรรมก็มีความสำคัญต่อชุมชนละแวกนี้เป็นอย่างมาก เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานเผยแพร่พระธรรมคำสอน และฝึกจิตปฏิบัติสมาธิ หากท่านใดมีโอกาสลองแวะเวียนไปเยี่ยมชมหรือจะไปสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็นกับทางวัดก็สามารถกระทำได้โดยสะดวกเช่นกัน.