หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

โครงการอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้ พร้อมสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำปิง 3 ปี

Author by 9/05/15No Comments »

แยกแม่โจ้         นับจากนี้ไปอีกราว 3 ปี ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่เชียงใหม่ ต้องเตรียมรับมือกับการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 11 ลำปาง-เชียงใหม่ ตอนสามแยกแม่โจ้(เทพปัญญา) ไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง (ป่าตัน) ทั้งด้านบนไฮเวย์ และทางลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง เนื่องจากกรมทางหลวงได้มอบพื้นที่ให้บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด และสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำปิงพร้อมกันไป

นายณัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้แทนแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นำเสนอโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานให้รับทราบถึงอภิโครงการนี้ เมื่อไม่กี่วันก่อนว่า รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง จะเริ่มตั้งแต่ กม.93+960 ถึง กม.97+000 รวมระยะทาง 3 กิโลเมตรเศษ เป็นสัญญาที่ สส8/2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เริ่มต้นสัญญา 19 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 2 มีนาคม 2560 รวมเวลา 1,080 วันเกือบ 3 ปีขาดอีก 10 วัน

โครงการนี้มีมูลค่างานตามสัญญาทั้งหมด 1,172,771,000 บาท (หรือพันกว่าล้าน) หากผู้รับเหมาไม่สามารถส่งมอบผลงานให้ตามสัญญา จะมีค่าปรับวันละ 2,931,927.50 บาท โดยบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้มีผลงานก่อสร้างทั้งอุโมงค์ทางลอด และสะพานขนาดใหญ่หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับจ้าง ส่วนการออกแบบ เป็นของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงเช่นกัน

ส่วนลักษณะโครงการ ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างทางลอด(อุโมงค์) ที่สามแยกแม่โจ้(เทพปัญญา) 2.งานก่อสร้าง และขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิง (ป่าตัน) 3.งานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 11 ขยายช่องจราจรในทางหลักจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย 3 ช่องจราจร 4.งานก่อสร้างและขยายสะพานข้ามลำลางจำนวน 2 แห่ง 5.งานอำนวยความสะดวกการจราจร 6.งานระบบระบายน้ำ และ7.งานเบ็ดเตล็ด

งานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด จะก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 11 ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ ด้านละ 3 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ความสูงช่องลอด 5.90 เมตร ความกว้างรวม 31 เมตร ความยาวรวม 533 เมตร

งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จะมีการขยายความกว้างสะพานเดิม (ป่าตัน) จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ความยาว 140 เมตร งานก่อสร้างสะพานคู่ขนาน ขนาด 2 ช่องจราจร ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางของสะพานเดิม ขนาดช่องละ 3.50 เมตร และทางเท้าขนาด 1.50 เมตร ความยาว 160 เมตร

ถ้ารายงานตามภาษาชาวบ้าน ก็คือ อุโมงค์ทางลอดจะเจาะลงบนถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ตั้งแต่หน้าร้านวนัสสนันท์ด้านฟากหน้าภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ราวกิโลเมตรเศษโผล่ขึ้น แล้วรถสามารถตรงไปยังสะพานป่าตันที่สร้างใหม่ยกระดับขึ้น เพื่อให้รถที่มีความสูงสามารถลอดจากข้าวซอยฟ้าฮ่ามไปยังตลาดขะจาว เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้ อีกด้านหนึ่งลอดจากบ้านวังสิงห์คำไปยังบ้านป่าตัน-บ้านท่อ-เมืองลังได้สะดวก และรถยนต์ที่วิ่งมาจากลำปางจะไม่ติดไฟแดงตรงสามแยกแม่โจ้หรือโรงพยาบาลเทพปัญญาอีกต่อไป ส่วนรถที่มาจากแม่โจ้จะเข้าเมืองให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด หากจะเลี้ยวขวาบนอุโมงค์ต้องรอสัญญาณไฟ โดยมีผู้เคยเสนอว่าเมื่อมีอุโมงค์ทางลอดด้านล่างแล้วปริมาณรถส่วนใหญ่ผ่านทางตรงแล้ว ด้านบนน่าจะสร้างเป็นวงเวียน จะไม่ทำให้รถติดอีก แต่กรมทางหลวงไม่เห็นด้วย และการออกแบบก่อสร้างได้มองไปในอนาคตเรื่องทางลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงทั้งสองฟากด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ต้องเตรียมรับ และวางแผนการจราจรให้ดี เมื่อมีการลงมือก่อสร้าง คือการจราจรจากสายแม่โจ้เข้าเมือง จากเมืองออกไปทั้งป่าตัน ขะจาว แม่โจ้ รวมทั้งสายหลักจาก  สี่แยกข่วงสิงห์ขาออก จะมีปัญหาติดขัดอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับรถขาเข้าเมือง ก็ต้องหาทางเลี่ยงไม่ผ่านจุดก่อสร้างในห้วง 3 ปีนี้ โดยสามารถเลี่ยงไปใช้ถนนวงแหวนรอบกลาง และรอบสามแทน ทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเชียงใหม่ ได้แต่หวังว่ามีโครงการยักษ์เกิดขึ้น จะสามารถรองรับความเจริญในอนาคต   ข้างหน้า โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของรัฐในภายหลังอีก.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน