หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

10 ปี คนเชียงใหม่ได้อะไรจาก โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย

Author by 5/09/15No Comments »

10 ปีเชียงใหม่ได้อะไรจากโครงการ       หากผู้อ่านติดตามข่าวสารมาโดยตลอด คงเห็นกระแสที่มาแรงในเวลานี้คือกระแสสุขภาพ ผู้คนจำวนมากเริ่มเอาใจใส่ดูแลตนเอง ครอบครัวมากขึ้น มีอาหารคลีนส่งถึงบ้าน มีฟิตเนส สถานที่ออกำลังกายแบบต่างๆผุดขึ้นยังกับดอกเห็ด หนังสือการดูแลสุขภาพวางขายมากมาย “อาหาร”เป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพ ได้ยินกันบ่อยๆว่า You are what you eat กินแบบไหนได้แบบนั้น หากทุกวันเรายังกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยมีสารเคมีตกค้าง ผสมสารเคมี หรือกินมากเกินความจำเป็น ผลก็คือสถิติการป่วย/ตายด้วยโรคที่เราหามาให้ตัวเองจึงสูงมาก เช่น โรคมะเร็ง มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 1 คนทุกๆ 8 นาที ทั้งๆที่รู้ก็ยังป่วย/ตายมากมาย

เชื่อว่ามีผู้อ่านจำนวนหนึ่งที่รู้จักหรือเคยได้ยินชื่อโครงการ “อาหารเชียงใหม่ปลอดภัย”กันบ้างแล้ว ก่อนจะมาถึง 10 ปีในวันนี้ ย้อนหลังเมื่อ 20 ปีก่อนนั้น เป็นยุคที่พี่น้องเกษตรกรยังใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นจำนวนสูงถึง ร้อยละ 97.8 เรียกว่าน่าจะเกือบทั้งหมดของเกษตรกร ในกลุ่มนี้ทุกคนต่างได้รับผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมี มีทั้งถูกตัดขาดจากการใช้ยาฆ่าหญ้า เป็นมะเร็ง ประสาทหลอน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดูสวยงาม น่ากินแต่เต็มไปด้วยยาพิษ เมื่อเกษตรได้ตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย 10 คน พบสารเคมีตกค้างระดับไม่ปลอดภัยสูงสุดถึง 9 คน อีก 1 คนอยู่ในระดับเสี่ยง สิ่งแวดล้อมในตอนนั้นท่านคงได้ยินเรื่องน้ำในแม่น้ำ ต้นน้ำสายหลักของเชียงใหม่เน่าเสีย จนปลาในแม่น้ำตายลอยเป็นแพ เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้

ต่อมาในปี 2548 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ริเริ่มจัดทำ “โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย” โดยตั้งเป้าหมายว่า “ปี2559 จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดพืชอาหารปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงและบริโภคอาหารปลอดภัย” ในสมัยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มล.ปนัดดา ดิศกุล จากนั้นเป็นต้นมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานมาโดย

ระยะแรก 2 ปีแรกเป็นระยะเริ่มต้น เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อตนเดอง ครอบครัว และผู้บริโภค

ระยะที่สอง 3ปีต่อมาเป็นระยะรับรองมาตรฐานพืชผัก ผลไม้มาตรฐานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ระยะที่สาม 4 ปีต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะส่งเสริมการตลาดพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ดร.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้จัดการโครงการ 10 ปีผ่านไปได้ความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายดังนี้

* เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* เครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ

* เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

* เครือข่ายเลี้ยงหมูปลอดภัย วิถีชุมชน

* เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

* ชมรมแม่บ้านเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

* เครือข่ายร้านอาหารใช้ผักปลอดภัยปรุงประกอบอาหาร

* เครือข่ายโครงการอาหารกลางวันปลอดสารพิษ

* เครือข่ายร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

มาถึงวันนี้ท่านผู้อ่านอ่านบทความนี้แล้วสามารถเล่าให้ใครต่อใครฟังได้เลยว่า 10 ปีที่โครงการนี้ให้สิ่งเหล่านี้แก่ชาวเชียงใหม่

* คนเชียงใหม่มีผลผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นถึง 11% ของผลผลิตในจังหวัด

* คนเชียงใหม่มีมาตรฐานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยเป็นของตนเอง

* คนเชียงใหม่มีกาดอาหารปลอดภัย แล้วจ้า มากถึง 28 แห่ง

* คนเชียงใหม่มีแม่บ้านเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

* คนเชียงใหม่มีช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

* คนเชียงใหม่ได้รับรู้ข่าวสารเรื่องอาหารปลอดภัย ให้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

เวลา 10 ปีไม่พอที่จะทำให้ชาวเชียงใหม่ทั้งหมดตระหนัก และหันมาดูแลตนเอง ครอบครัวอย่างครอบคลุม ยั่งยืนและยาวนาน แต่ที่น่าดีใจในปีหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับการสนับสนุนจาก สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอีก 1 ปี แต่ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่าน            พี่น้องเกษตรกร เจ้าของกิจการร้านค้า ร้านอาหาร หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพืขอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยให้เชียงใหม่สามารถเป็นจังหวัดพืชอาหารเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว แขกผู้มาเยือนคงจะมีความสุข ความประทับใจ ลดโรคร้ายจากการกินอาหารที่มีสารเคมีตกค้างได้อย่างแน่นอน เพียงแค่เริ่มต้นที่บ้านท่าน ” เลือกซื้อพืชอาหารปลอดภัยไปบริโภคเสียตั้งแต่วันนี้ สุขภาพจะดีถ้วนหน้า”

พุธรักษ์ ภาวัง / รายงาน

สอบถามรายละเอียดตลาดพืชอาหารปลอดภัยที่

โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โทร 053-211048 ถึง 50