หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

มุ่งสู่ภารกิจสมโภช 60 ปีนักษัตร ฉลองนครเชียงใหม่ครบ 720 ปี

Author by 4/12/15No Comments »

  720 ปี          ภายหลังจากที่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีเงื่อนไขว่า ตราสัญลักษณ์ต้องมีความสวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ แสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ล้านนา

นอกจากนั้น ตราสัญลักษณ์ต้องแสดงถึงและสื่อความหมายของการจัดงาน ภายใต้ กรอบแนวคิดหัวข้อ “พ.ศ. 2559 ปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลอง 70 ปี แห่งการครองราชย์ ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก” โดยผู้ที่ส่งเข้าประกวดต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของผลงาน เช่นความหมายของรูปภาพ สีที่ใช้ สัญลักษณ์หรือข้อความเพื่อสื่อถึงอะไร เป็นต้นนั้น

กลางเดือนที่แล้ว คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายชร พิมสิมานนท์ อายุ 29 ปี อาชีพ กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ชาวจังหวัดชัยภูมิ โดยมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  11/2558 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับแนวความคิดในแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น สื่อถึงความเป็นล้านนา และสื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี พระบรมราชนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หรือ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหง เป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้กราบไหว้บูชาของชาวเชียงใหม่ และผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ตัวเลข 720 ปี สื่อถึง สมโภช 60 รอบนักษัตร เมืองเชียงใหม่ แสงพวยพุ่ง สื่อถึง การจุดประกายส่องสว่าง การเฉลิมฉลอง 70 ปี แห่งการครองราชย์ ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก สีทอง สื่อถึง ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง สีน้ำตาล สื่อถึง ความอบอุ่นมั่นคงไปด้วยหลักทรัพย์ บ่งบอกถึง อดีตอันยาวนานและประสบการณ์ที่ผ่านมา

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  การจัดงานสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ที่จะครบในปี 2559 จะรณรงค์เพื่อการเป็นเมืองมรดกโลก  เนื่องจากเชียงใหม่ได้ผ่านขั้นตอนการเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลกแล้ว และอยู่ในบัญชีของการเป็นเมืองมรดกโลก ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งไม่ใช่แค่ทำเอกสารส่งเท่านั้น โดยภาพรวมของเชียงใหม่ต้องมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ในเชิงอนุรักษ์ความเป็นเชียงใหม่ในทุกมิติ สำหรับการเฉลิมฉลองครบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ จังหวัดได้กำหนดแนวคิดหลักหรือธีมของการเฉลิมฉลองว่า “พ.ศ.2559 ปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลอง 70 ปีแห่งการครองราชย์ ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก”

720 ปีเชียงใหม่      รอง ผวจ.กล่าวว่า นับแต่มารับตำแหน่ง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ก็ดำริให้มีการส่งเสริมการพูดภาษาถิ่น หรืออู้กำเมือง แต่งชุดพื้นเมือง ในปี 2559 จังหวัดจึงจะรณรงค์ทั้ง 2 เรื่องนี้เต็มรูปแบบตลอดทั้งปี เพื่อสอดรับกับปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 นี้ โดยเฉพาะงานสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานไม้ดอกไม้ประดับ เทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ไม่ว่าจะเป็นงานที่จังหวัดเชียงใหม่จัด หรืองานที่ท้องถิ่นต่างๆ จัด จะนำเรื่องวัฒนธรรมอันดีงานของเชียงใหม่เป็นแนวคิดหลักหรือธีมในการจัดงานนั้นๆ ทุกกิจกรรม ส่วนที่คณะอาจารย์ นักวิชาการได้เสนอต่อ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อขอให้แก้ไขเรื่องวันครบรอบปี 60 นักษัตรน่าจะเป็น 18 เมษายนนั้น ก็รับไว้พิจารณา  จะมีการสืบค้นและนำเสนอที่ประชุมต่อไป

ทางด้านนายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่อีกท่าน พูดถึงการเริ่มฉลองเข้าสู่ 720 ปีนครเชียงใหม่ว่า จังหวัดจะเริ่มบูมตั้งแต่การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “2559 สมโภช 60 นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ รวมถึงเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ซึ่งเท่ากับว่าทุกภาคส่วนจะเริ่มพรีเข้าสู่การฉลองสมโภชตั้งแต่ปลายปีนี้

ทางด้าน รศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ในนามกลุ่มอาสารับใช้ (iServe)กล่าวว่าเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และเพื่อเป็นการเตรียมเข้าสู่งานฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ครบ 60 รอบนักษัตรหรือ 720 ปี กลุ่มอาสารับใช้ (iServe) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายกลุ่มพลเมืองจิตอาสารักษ์แม่ข่า และอนุชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ จะร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ทางเดินเลียบคลองแม่ข่า และรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้กับประชาชน ตามเจตนารมณ์ของจังหวัดที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าประทับใจ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวตลอดไป ซึ่งทางโครงการมีเป้าหมายที่จะรวบรวมจิตอาสา 1000 คน เพื่อช่วยกันทำความสะอาดคลองแม่ข่า เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอเชิญชวนจิตอาสา ผู้สนใจร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาที่มาร่วมทำความสะอาด ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่บริเวณคลองแม่ข่าชุมชนอุ่นอารี ชุมชนป่าแพ่ง-วังสิงห์คำ (คลองเงิน) ชุมชนช้างม่อย ชุมชนเชตะวัน ชุมชนช่างฆ้อง ชุมชนลอยเคราะห์ ชุมชนระแกง ชุมชนหัวฝาย ชุมชนกำแพงงาม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และบริเวณคลองแม่ข่าตำบลป่าแดด เขตเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน