หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

คนหน้า 4 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

         คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  29 พฤษภาคม   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ การปฏิรูปจะได้ผล  ประชาชนต้องร่วมใจ  “   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร “   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2520 …///// ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะการประกาศเคอร์ฟิว  จากการยึดอำนาจของ  พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  พล..ปรีชา จันทร์โอชา  แม่ทัพภาค 3 ขอความร่วมมือประชาชนภาคเหนือได้ปฏิบัติ ตาม  เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง …///// ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  พล..ศรายุธ รังษี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  จัดส่งกำลังทหารออกรักษาความสงบเรียบร้อยตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วเมืองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง   พร้อมเน้นย้ำประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจ  ทหารเป็นมิตรกับชาวบ้านทุกคน …///// ดีใจกันทั่วหน้า  ชาวนาทั่วประเทศ  พาเหรดเข้ารับเงินจำนำข้าวเปลือกจาก ธ.ก.ส.  ตามคำบัญชาการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ศักดิ์ชัย คำเรืองฤทธิ์  ผอ.ธ.ก.ส.เชียงใหม่  นำเงิน 299,581,914 บาท  ทยอยจ่ายชาวนาเชียงใหม่กว่า 1 หมื่นราย  จะให้เสร็จงวดแรกในหนึ่งสัปดาห์ …//

      กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 29 พ.ค. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 09.00 น.  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 5  วิเชียร พุฒิวิญญู  ผวจ.เป็นประธาน  ณ หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัด …///// ระเบียบวาระที่น่าสนใจในการประชุม  จำเริญ ยุติธรรมสกุล  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  แนะนำคณะกรรมการ  พร้อมบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด …///// เวลา 09.30 น.  งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขีล (เสาหลักเมือง)  ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า อ.เมืองเชียงใหม่  พระราชเจติยาจารย์  เจ้าอาวาสฯ  เจริญพรถึงสาธุชนไปร่วมงาน  เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง …///// เวลา 09.00 น.  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มอบให้  ไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  ที่โรงแรมอโมร่า  ท่าแพ เชียงใหม่ …///// เวลา 08.15 น.  ดร.กษมา ประสงค์เจริญ  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ประกอบพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2557  ทัศนัย บูรณุปกรณ์ ประธานพิธีไหว้ครูสามัญ,  เจ้าดวงเดือน เชียงใหม่  ประธานพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์  ผศ.นพ.สมพันธ์  ผดุงเกียรติ  ประธานไหว้ครูดุริยางคศิลป์  ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ฯ …///// ที่ .พิษณุโลก  เวลา 08.30 น.  กลุ่มการพยาบาล รพ.สวนปรุง  อบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการ และดูแลผู้ป่วยจิตเวช  นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์  ผอ.รพ.สวนปรุง   กล่าวเปิดอบรมและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่พยาบาล 4 จังหวัดภาคเหนือ 180 คน   ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค อ.เมืองฯ …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 09.00 น.  ฤทธิพงศ์ เดชะพันธ์  รอง ผวจ.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  จากนั้น 13.00 น.  ประชุมกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัด และ กรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด  ที่ห้องอาลัมภางค์  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 08.30 น.  พญ. หทัยชนนี บุญเจริญ  จิตแพทย์ รพ.สวนปรุง  นำทีมพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  ลงพื้นที่นิเทศงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด …///// ที่ .เชียงราย  เวลา 08.00 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ. ประชุมนายอำเภอและส่วนราชการเกี่ยวข้อง  ที่ห้องพญาพิภักดิ์  ศาลากลางจังหวัด,  เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  ที่ห้องธรรมลังกา  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 14.00 น.  ทวี สุทธิถนอม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ต้อนรับกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน  ณ ศาลากลางจังหวัด …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 08.00 น.  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. ประชุมนายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัด, เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  ที่ห้องจามเทวี  ศาลากลางจังหวัด,  เวลา 13.30 น. ประชุมกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด  ที่ห้องประชุมเดียวกัน. …/////