หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

“คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  17 กรกฎาคม   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ อยากเป็นคนมีอำนาจ  อย่าขาดความยุติธรรม “   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร “   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2514 …///// ยืนยันด้วยความมั่นใจและหนักแน่นจาก  พล..ไพบูลย์ คุ้มฉายา  ผู้ช่วย ผบ.ทบ.-หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.ไม่เกินเดือน ก.ค.นี้  จะมีการประกาศใช้  “รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว” แน่นอน …///// ขั้นตอนต่อไปจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  ตามโพลทุกสำนัก และมวลมหาประชาชนส่วนใหญ่  “ฟันธง” ให้ “นายพลยิ้มยาก”  พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา  หัวหน้า คสช.และ ผบ.ทบ.เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุด …///// จากนั้นจะมีการ “เดินหน้า” กวาดล้างทุจริตคอรัปชั่น-กลุ่มมาเฟีย  อิทธิพลให้ราบเรียบ  สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ในเดือน ต.ค.2558 คืนความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ  ตามคำเรียกร้องของทุกฝ่าย …///// ก่อนที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ  จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ภุชงค์ บุตรานนท์  เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ 6 ข้อ  เป็นแนวทางการปฏิรูปเลือกตั้ง  รวบรวมปัญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 16 ปีผ่านมา  ให้ คสช.พิจารณา …///// โดยเฉพาะข้อเสนอให้ ส.ส.อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินสองสมัย 8ปี  มีเสียงคัดค้านจากนักการเมืองไม่เห็นด้วย  แต่ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนว่าดี …///// ข้างฝ่าย  บุญจง  วงศ์ใตรรัตน์  อดีต รมช.มหาดไทย  จากพรรคภูมิใจไทย  เสนอ “ยาแรง” แก้ปัญหาการซื้อสิทธิ-ซื้อเสียงเลือกตั้ง  ควรรับโทษหนักจำคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต  ทั้งนักการเมือง “ซื้อเสียง” และ ประชาชน “ขายเสียง” …///// โยนหินถามทางหรือเปล่า ? นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เสนอให้ชาวบ้านควักกระเป๋าจ่ายเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลโครงการ “บัตรทอง” รักษาทุกโรค  โดนรุม “ชยันโต” คัดค้านจากชาวรากหญ้าทุกสารทิศ …///// ในที่สุดต้อง “กลับลำ” ชี้แจงเป็นเพียง “ข้อเสนอ”  ต่อที่ประชุมให้  พล...ณรงค์  พิพัฒน์นาศัย  ผบ.ทร. รองหัวหน้า คสช.รับทราบเท่านั้น …///// เพิ่งจะคิดได้  อำพน วงศ์ศิริ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  มีแนวนโยบายจัดตั้ง “สคบ.จังหวัด” เพื่อการกระจายอำนาจ  การทำงานจะได้รวดเร็วขึ้น …../////  ในความเห็นของ หมามุ่ย  น่าจะทำมานานแล้ว   ที่ผ่านมาฝากงาน สคบ.ไว้กับจังหวัด   ให้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอไปยัง สคบ.กลาง  เพื่อพิจารณาแก้ไขและตัดสิน  ที่เชียงใหม่มีปัญหาสารพัดสะสมไว้  ทำอะไรแทบไม่ได้  ส่งเรื่องไปส่วนกลางหายเงียบ  ไม่ตอบกลับ …/////

      กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 10 ก.ค. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 08.30 น.  สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา  จัดสัมมนาชิงปฏิบัติการ  ขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 .ดร.กำโชค เผือกสุวรรณ ร่วมกับ  ผศ.พนมศักดิ์ สวัสดิพงษ์  นำการอภิปราย   ที่โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า ถนนศรีดอนไชย อ.เมือง … /////  เวลา 09.00 น.  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่โดย   ชาตรี  บุญนาค  ผอ.สำนักฯ จัดเวทีส่งเสริมการเกษตร Meet the press & friends ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  เชียงใหม่ …///// เวลา 19.30 น.  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง  จัดรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน”  เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง เชียงใหม่  ทัศนวรรณ ปัญญารักษา  ดำเนินรายการ …///// เวลา 08.30 น.  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. เกษตรศาสตร์, ขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ที่หอประชุมนานาชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล  ผช.อธิการบดีฝ่ายองค์การสื่อสาร มช. แจ้งข่าว …/////    ที่ .เชียงราย  เวลา 14.00 น.      พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ. ประชุมซักซ้อนแนวทางการปฏิบัติ  แก่คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง  ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 09.30 น.  ประจญ ปรัชญสกุล  รอง ผวจ.  เปิดกิจกรรมนำเสนอผลการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด  ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท …///// เวลา 18.00 น  ชาติชาย สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัด  ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์  ที่ห้องดอยตุง  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท …///// เวลา 08.30 น.  นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รอง ผอ.ฝ่ายแพทย์  รพ.สวนปรุง  ร่วมกับ  พญ.หทัยชนนี  บุญเจริญ  จิตแพทย์  นำทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  ลงพื้นที่นิเทศงานบริการสุขภาพจิต  ที่เชียงราย …/////  ที่ .ลำพูน  เวลา 09.30 น.  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. เปิดการปั่นจักรยานไหว้พระ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้ 86 พรรษาองค์ราชันย์  ที่อาคารสนามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง …///// เวลา 11.00 น.  จำลอง เณรแย้ม  ปลัดจังหวัด  เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครอง)  ที่วิทยาลัยการปกครองบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง …/////

                                                                                           หมามุ่ย