หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

“คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  24  กรกฎาคม   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ ความกังวลใจ คือ ศัตรูของชีวิต”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร”  ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2504 …///// สมาคมวิชาชีพครู อ.พร้าว  นำโดย  สวิง บุณพรหม  นายกสมาคมฯ  ฝากแสดงความยินดีและเสียดายที่เหล่า “แม่พิมพ์” ของชาติ  ต้องอำลาจากหน้าที่เดินทางก้าวสู่ปีที่ 61  ประกอบด้วย  กัณวีร์ พวงสายใจ  ผอ.ร.ร.บ้านต้นรุง,  สถิต เดชวงค์ยา   ร.ร.บ้าน สันกลาง,  สุวิทย์ ใจแปง ร.ร.บ้านสันปง,  พิสูจน์ นันตาคำ  ร.ร.ประชาสามัคคีวิทยา,  ยุวดี เถิ่งเฟื่อง ร.ร.บ้านป่าฮิ้น,  ประดิษฐ์ ศรีวิชัย ร.ร.บ้านขุนแจ๋,  สมศักดิ์ เวียงเงิน ร.ร.บ้านป่าตุ้ม  และ สว่าง บริสุทธิ์  ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง …/////

      กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 24 ก.ค. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 15.00 น.  กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค ...นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กล่าวเปิดเวที  นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่  กล่าวต้อนรับ  ที่ห้องเรือนคุ้ม  โรงแรมคุ้มภูคำ  ถนนซีเกมส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ …///// เวลา 09.00 น.  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 33  ทำพิธีไหว้ครูประจำปี พร้อมเปิดการฝึกอบรม  และบริจาคโลหิต  พล..ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน  ที่โรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี …///// เวลา 09.30 น.  เทศบาลนครเชียงใหม่  จัดกิจกรรม “บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์”  ป้องกันโรคไข้เลือดออก  และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  ทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เปิดกิจกรรม ณ ที่ทำการชุมชนการเคหะเชียงใหม่ …///// เวลา 08.30 น.  กลุ่มการพยาบาล รพ.สวนปรุง  อบรมความรู้และทักษะในการบำบัด  สร้างแรงจูงใจ  และปรับเปลี่ยนความคิดในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์  นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์  จิตแพทย์ และ   ดร.สุนทรี ศรีโกไสย  หน.ศูนย์วิจัยและพัฒนา รพ.สวนปรุง  เป็นวิทยากร  ที่ห้องประชุม ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารจิตสันติ รพ.สวนปรุง …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 07.30 น.  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ.  จำลอง เณรแย้ม  ปลัดจังหวัด   บำรุง รื่นบรรเทิง  หน.สำนักงานจังหวัด  ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 7/57 ที่เฮือนดาหลา รีสอร์ท …///// เวลา 09.30 น. อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. ต้อนรับคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมหารือข้อราชการ  ที่ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัด …////  เวลา 08.30 น. พญ.หทัยชนนี  บุญเจริญ  จิตแพทย์ รพ.สวนปรุง  นำทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 นิเทศงานพื้นที่ จ.ลำพูน …/////  ที่ .ลำปาง  เวลา 08.45 น.  ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ. ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลจังหวัด,  เวลา 10.00 น. ประชุมอนุกรรมการพิจารณาคำร้องผู้ขอมีสัญชาติไทย  และสถานะคนต่างด้าว  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 10.00 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. ร่วมรณรงค์การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่  คืนความสุขให้ชาวนา  ที่ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา  จากนั้นเวลา 10.30 น.   ประชุมแก้ไขปัญหาบ่อขยะหลังวัดป่าสำราญ อ.เกาะคา  ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด …///// เวลา 13.30 น. ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ.ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพ  ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10  ต่อมาเวลา 17.30 น. เป็นประธานพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์  ที่ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี …///// ที่ .เชียงราย  เวลา 09.00 น.  พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ.เปิดโครงการจัดอบรมกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง  ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทฯ และเวลา 11.00 น. ประชุมกรรมการคัดเลือกและสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 13.30 น. มนัส โสกันธิกา  รอง ผวจ. ประชุมเตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ในพระราชานุเคราะห์  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด …///// เวลา 10.00 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ. ประชุมอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ที่ห้องเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 08.00 น. นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ  รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์   รพ.สวนปรุง   นำทีมสุขภาพจิตออกให้บริการตรวจรักษา   พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและจิตเวช  แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ที่ รพ.เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

                                                                                           หมามุ่ย