หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2557

“คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  26  มิถุนายน   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ แต่งแต่กายไร้ค่า  ถ้าไม่แต่งใจ”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร”  ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2529 …///// หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ถูกงานอื่นมาแย่งคิว  วันที่ 1 ก.ค.นี้  สุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จังหวัด  จะเป็นประธานประชุม กต.ตร.นัดแรก  ที่ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัด  สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี  ประธานชมรม กต.ตร.จังหวัด (ภาคเอกชน)  เตรียมนำเสนอหลายเรื่องให้พิจารณา …///// อีกตำแหน่งของ “พ่อเมืองเชียงใหม่”  ได้แก่ประธานกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัด  กำหนดนัดประชุมกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  รับฟังความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ วันที่ 9 ก.ค.นี้  ..อัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน  หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด  จะรายงานผลการจัดระเบียบแรงงานนอกระบบ  ที่ชุมชนป่าแพ่ง  ให้รับทราบ …///// กลับมานั่งตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นสมัยที่สอง  “รองสี่” ณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม   ลุยงานหนักไม่หยุด  ทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าประชุมกับผู้แทนหน่วยงานอื่น  จะนำข้อมูลเด็ดๆ มาแฉให้เป็นที่ฮือฮากันทั่วหน้า …///

      กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 26 มิ.ย. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 09.00 น.  รพ.สวนปรุง  ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด  รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ โรงพยาบาลสวนปรุง …///// เวลา 10.30 น. อะคิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  มอบรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้   สุวรรณ แสงประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีตำบลสะเมิงใต้   ตามโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า  อนุพงษ์ วาวงค์มูล  นายอำเภอ  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบล สะเมิงใต้ อ.สะเมิง …///// เวลา 09.00 น.  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ. เปิดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ที่วัดดับภัย  ถนนสิงหราช  จากนั้น  มนตรี ปิยากุล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เจ้าของโครงการ  นำกลุ่มอาสาสมัครนั่งรถรางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด  ในเขต อ.เมือง …/////  เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. โดย ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ  คณบดีฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Photogrammtic Technique ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ …///// เวลา 18.00 น.  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว-การค้าและอุตสาหกรรม “เพชรสมุทรคีรี” ชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 3   ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  ไพโรจน์ กุลละวณิชย์  พาณิชย์ จ.เชียงใหม่  แจ้งข่าว …/////เวลา 09.30 น.  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ. กล่าวเปิดงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”  ประจำปี 2557  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  ถนนสุขเกษม อ.เมืองเชียงใหม่ …///// เวลา 09.30 น.  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.แม่ริม  นำโดย  ประจวบ กันธิยะ  นายอำเภอ  จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก  ร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ที่สนาม ร.ร.แม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 11.00 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ.ประชุมกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) จ.ลำปาง  พิจารณาให้ความเห็นชอบการโยกย้ายและเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล  ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัด,  ตอนค่ำเวลา 18.00 น.  เปิดกิจกรรมคนลำปางมีความสุขสมานฉันท์  ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ที่พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง …///// ที่ .เชียงราย  เวลา 13.30 น.  พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ. กล่าวเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557  ที่อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด …///// เวลา 13.30 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ.  ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานประเพณีมนัสการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2557  ที่ห้องพญาพิภักดิ์  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด …////ที่ .ลำพูน  เวลา 09.00 น.  สุวรรณ กล่าวสุนทร  ผวจ.ทำพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557  ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด …///// เวลา 09.00 น.  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ.ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด  ที่ห้องหริภุญชัย  ศาลากลางจังหวัด  จากนั้น 15.00 น. ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์และคืนความสุขให้ประชาชน  ระหว่างทีมจังหวัดกับทีมรวมดาราแพนด้าสตาร์  ที่สนามกีฬากลางจังหวัด …/////

หมามุ่ย