หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

“คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  31  กรกฎาคม   พุทธศักราช 2557 …////

          เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ ปฏิรูปจะได้ผล  ประชาชนต้องร่วมใจ    “คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร “   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2520 …///// มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จ.เชียงใหม่  จัดประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย”  เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 40 ปี  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ให้ทุกคนแสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการทางธรรมชาติด้านกล้วยไม้ไทย …///// คณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท  มอบให้ผู้ชนะ  ดร.อมรพันธ์ นิมานันท์  ประธานมูลนิธิฯ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ 20-24 ต.ค.นี้  เวลา 08.30-16.00 น.  ตัดสินการประกวด 25 ต.ค.   ขอทราบรายละได้ทางโทรศัทพ์-โทรสาร 0-5387-3950 …/////    นิทรรศการผลงานศิลปินล้านนา “สามเจิง สล่าล้านนา”  ผลงานที่ผ่านการคัดสรรแล้วของ  .สมพล บุญเรือง ร่วมกับ .สมเพชร มะโนริน และ .อุทัย เขนย  จัดให้นักเรียน-นักศึกษา-ประชาชนได้ชม  ที่ “หอศิลป์ 116” ตึกอนุสาร  ถนนเจริญเมืองเชียงใหม่  แว่นทิพย์ นิมมานเหมินท์  เปิดให้ชมฟรี  ตั้งแต่ 2 ส.ค.นี้ …///// สมาชิกชมรมครูกรมสามัญศึกษา (เดิม) จ.เชียงใหม่  โปรดทราบ  .ประสิทธิ์ แสนไชย  ประธานชมรม  เชิญร่วมการประชุมพร้อมกันวันเสาร์ที่ 9  ส.ค.นี้  เวลา 11.00 น. ที่ห้องอาหารนพรัตน์  โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์  ใกล้วัดป่าแพ่ง  ทัชชา  อัมพะเศวต  เลขานุการชมรมฯ แจ้งข่าว …///// มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่  เปิดสอนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) การตัดตุง-ช่อ และ การตีกลองสะบัดชัย  โดยไม่คิดค่าตอบแทน  ดร.พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธี  ผอ.สำนักวิชาการ มจร.เจริญพร  เปิดสอนที่โบสถ์พระเจ้าเก้าตื้อ  วัดสวนดอก  ถนน สุเทพ  ทุกวันอาทิตย์  เวลา 13.00 น. …/////

          กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 31 ก.ค. ) ที่ จ.เชียงใหม่  เวลา 09.09 น.  กองบิน 41 จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระปางห้ามญาติ”  เพื่อประดิษฐาน ณ วัดสังเวช  ในบริเวณกองบิน 41 ..คิดควร สดับ  ผบ.กองบินฯ  เป็นประธานพิธี ณ วัดสังเวช …///// เวลา 08.00 น.  ภาควิชากายภาพบำบัด  คณะเทคนิคการแพทย์ มช. โดย  ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังสี  คณบดีฯ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  นักกายภาพบำบัดจาก รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชนในเชียงใหม่  ที่คณะเทคนิคการแพทย์ …///// เวลา 08.30 น.   สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่  จัดไหว้ครูมวยไทย, กระบี่-กระบอง  และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557   ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีฯ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่  เชิญ  ทินกร นำบุญจิตต์  อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานพิธี  ที่สนามบาสเกตบอลในร่ม  สถาบันการพลศึกษา  ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ …///// ที่ จ.ลำปาง  เวลา  09.30 น.  ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ. เปิดโครงการ “ดำนาเฉลิมพระเกียรติ”  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2557 ที่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง  จากนั้น 17.30 น.  เป็นประธานพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษาสมานฉันท์”  ที่ห้องฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี …///// เวลา 13.30 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. ประชุมคณะอนุกรรมการถ่ายโอนครู  ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  ศาลากางจังหวัด …///// ที่ จ.เชียงราย  เวลา 13.30 น.  พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ. ต้อนรับคณะผู้ตรวจการอัยการ  เดินทางมาเยือนเชียงราย  ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 10.00 น. ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ. ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่  อาจารย์-นักศึกษา  คณะสังคมศาสตร์ มช. ในโอกาสศึกษาดูงาน  ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัด …///// ที่ จ.ลำพูน  เวลา 09.30 น. อาณัติ วิทยานุกุล รอง ผวจ. ประชุมกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  ที่ห้องจามเทวี  ศาลากลางจังหวัด  ภาคบ่ายเวลา 13.30 น.  ประชุมกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ.จังหวัด  ที่ห้องมหันตยศ ศาลากลางจังหวัด…/////

หมามุ่ย