หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2557

“คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  5 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ แต่งแต่กายไร้ค่า  ถ้าไม่แต่งใจ”    คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร”  ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2529 …///// ปรับใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์  พล..ศรายุธ รังษี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  ให้กำลังพลที่รักษาความสงบในเขตเมืองเชียงใหม่  ถือกระบองและโล่แทนอาวุธปืน   เพื่อความเป็นมิตรกับประชาชนมากยิ่งขึ้น …///// ข้างฝ่าย  พล...วันชัย ถนัดกิจ  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจตำรวจภูธรภาค 5 สั่งตั้งด่านตรวจป้องกันปราบปรามอาวุธสงครามอย่างเข้มงวด  ขออภัยผู้ไม่ได้รับความสะดวก   เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงต้องทำ …///// ยังเกาะติดไม่ยอมปล่อย  ..อัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน  รอง หน.กลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง กอ.รมน.เชียงใหม่  เร่งการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อุทยานศรีลานนา  และการจัดระเบียบชุมชนศรีมงคลกับชุมชนป่าแพ่ง  มีความคืบหน้าตามลำดับ …///// เช่นเดียวกับ  ดิเรก ทะจันทร์  จัดหางาน จ.เชียงใหม่   ยังไม่ทิ้งโครงการย้ายสำนักงานจัดหางานย่อยจากถนนโชตนาไปที่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ตั้งเป้าไว้จะให้สำเร็จก่อนเกษียณอายุราชการสิ้นเดือน ก.ย.นี้ …/////

      กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 5 มิ.ย. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 07.00 น.  พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่  ปี 2557 หน่วยทำบุญสามกษัตริย์  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.ประธานพิธี,  บพิตร วิทยาวิโรจน์  ประธานดำเนินงาน …/////  หน่วยพิธีประตูท่าแพ  ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  ประธานพิธี  พิเชษฐ์ มากโพ  ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาล ประธานดำเนินงาน …///// หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่  นาวิน สินธุสอาด  รอง ผวจ.ประธานพิธี  ว่าที่ ..เจษฎา พงศธรบริรักษ์  หัวหน้าแขวงเม็งราย  ประธานดำเนินงาน …///// หน่วยพิธีประตูแสนปรุง  ..คิดควร สดับ  ผบ.กองบิน 41 ประธานพิธี  ไพบูลย์ ทุทธวงค์  ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ประธานดำเนินงาน …/////  หน่วยพิธีประตูสวนดอก  รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดี มช.ประธานพิธี  รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  รองอธิการบดีฯ ประธานดำเนินงาน …///// หน่วยพิธีประตูช้างเผือก  รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมชัย  อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ประธานพิธี  ณภัทร ประเสริฐดี  ผอ.สำนักการช่างเทศบาลนครเชียงใหม่  ประธานดำเนินงาน …///// หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง  ชนะ แพ่งพิบูลย์  รอง ผวจ.ประธานพิธี  นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์  ผอ.รพ.สวนปรุง  ประธานดำเนินงาน…///// หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน  นพ. วรพันธ์ อุณจักร  ผอ.ร.พ.เชียงใหม่ ราม  ประธานพิธี  รังสิมันต์ บุณยปรรณานนท์  หน.แขวงศรีวิชัย  ประธานดำเนินงาน …///// หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ  พล..ศรายุธ  รังษี ผบ.มณฑลทหารบกที่ 33 ประธานพิธี  มานิตย์ ขันธสีมา  นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด  ประธานดำเนินงาน,  หน่วยพิธีแจ่งกะต๊ำ  เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รอง ผวจ.  ประธานพิธี  พรรณี บุญประเสริฐ  นายกพุทธสมาคมจังหวัด  ประธานดำเนินงาน …///// เวลา 09.00 น.  นิทรรศการ “ร่องรอยชีวิต” ศิลปะนิพนธ์ทัศนศิลป์  ของนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ชั้นปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ วิทยาเขตปัตตานี รศ.พงศ์เดช ไชยครุต  คณบดีวิจิตรศิลป์ มช. เชิญผู้สนใจเข้าชม …/////   ที่ .ลำปาง  เวลา 09.00 น. ฤทธิพงศ์ เดชะพันธ์  รอง ผวจ. ไปศึกษาดูงานศูนย์กลางเชื่อมโยงสินค้า และบริการทางบก  ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ …/////   เวลา 09.30 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ. เปิดอบรมให้ความรู้การบริจาคอวัยวะและดวงตา  ที่ห้องวังตาล  โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ  เวลา 13.30 น.  ประชุมแก้ปัญหาสับปะรด  ที่ห้องประชุม อบต.บ้านเสด็จ …///// ที่ .เชียงราย  เวลา 09.00 น.  ชาติชาย สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัด  พบปะผู้เข้าประชุมติดตามแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด …/////      เวลา 08.30 น.  นพ. ปริทรรศ ศิลปกิจ  รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนปรุง  นำทีมพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  จากเชียงใหม่  ลงพื้นที่นิเทศงานที่ อ.แม่จัน …///// เวลา 08.30 น.  เจริญพร กิจชนะพาณิชย์  นักสังคมสงเคราะห์ รพ.สวนปรุง  กับคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าสัมมนา   การเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 1    ที่โรงแรมเดอะรีเจนท์ อ.เมืองฯ …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 09.00 น.  สุวรรณ กล่าวสุนทร ผวจ.เปิดประชุมกำหนดแนวทางการท่องเที่ยว  ที่ห้องจามเทวี  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา  09.00 น.  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ.ประชุมกรรมการสถิติจังหวัด  ตามโครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ ณ ห้องหริภุญชัย  ศาลากลางจังหวัด.