หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2557

      คนหน้า 4“ฅนเป็นข่าว” หนังสือพิมพ์ “ไทยนิวส์” ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 “หมามุ่ย” รายงานข่าว …///// ชาวคณะ “ไทยนิวส์” ขอขอบคุณทุกท่าน  รวมทั้งตัวแทนหน่วยงาน  และองค์กรต่างๆ ที่ได้เสียสละเวลาไปร่วมงาน “ฉลองชัย-ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 45 ณ ห้องบ้านล้านตอง   โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เมื่อค่ำวันที่ 4 ส.ค.นี้  แน่นขนัดกว่า 3,000 คน …///// เข้าสู่กิจกรรมประจำวันนี้ … ที่ .เชียงใหม่  เวลา 08.00 น. งานวันรพี  ปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นำหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประกอบพิธี ทางศาสนา และวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ สนามหน้าอาคารศาล จ.เชียงใหม่ …///// เวลา 09.00 น. ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี สายสม วงศาสุลักษณ์  ประธานศูนย์ฯ  เป็นประธานพิธี ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ  ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ …///// เวลา 10.00 น.  หน่วยงานกรมประมงในเชียงใหม่  จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่ฝั่งแม่น้ำปิง  หน้าวัดท่าหลุก .ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่  ประธานพิธี  …///// เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธานพิธี  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ …///// เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย      สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่  ประธานพิธี  ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 07.30 น.  ธานินทร์ สุภาแสน  ผวจ.ร่วมพิธีวางพวงมาลา  งานวันรพี  ประจำปี 2557  ที่หน้าอาคารศาลแขวงลำปาง …///// เวลา 09.00 น.  ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ.เปิดอบรมลูกเสือ เนตรนารี ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  ที่ห้องประชุมศูนย์ ปภ.เขต 10 …///// ที่ .ลำพูน  อาณัติ วิทยานุกุล รอง ผวจ.ร่วมงาน วันรพี ที่หน้าศาลจังหวัดลำพูน  ต่อจากนั้น 10.00 น. ประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัด  ที่ห้องมหันตยศ ศาลากลางจังหวัด…///// ที่ .เชียงราย  เวลา 07.15 น.  พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ.ปล่อยคาราวานลำไยจากเหนือสู่ใต้  ที่หน้าศาลากลางจังหวัด  เสร็จแล้ว 08.15 น. ร่วมงาน “วันรพี” ที่ศาลจังหวัด …///// เวลา 13.30 น.  มนัส โสกันธิกา  รอง ผวจ. ประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)  ณ อำเภอเมืองเชียงราย …/////