หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

        “คนหน้า 4ไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นประจำภาคเหนือ  ก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างกล้าแกร่งและเข้มข้น  ด้วยเนื้อหาสาระ  เพื่อ “หมู่เฮา” ชาวเหนือ  “หมา มุ่ย” คุ้ยแคะแวดวงสังคม “ฅนหน้า ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557…///// ข้อคิดวันนี้ “คนที่ท้อถอยเบื่อหน่าย  เป็นคนตายก่อนหมดอายุ”  จาก “มงคลชีวิตประสิทธิพร” ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เมื่อปี 2525 …/////  นับจากนี้อีก 5 วัน  บรรดาข้าราชการทุกสังกัดกรม-กอง  ทุกตำแหน่ง-ระดับชั้น  ที่มีอายุครบ 60 ปี  จะต้องอำลาจากหน้าที่  และยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีอยู่  กลับสู่ “คนสามัญ” ในฐานะข้าราชการบำนาญ  ที่สังคมมองว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” อยู่เฝ้าบ้าน …///// หลังจากเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนมีอำนาจ-วาสนา  กลับกลายเป็น “คนว่างงาน” ช่วงแรกๆ อาจเกิดอาการเหงา  ไม่มีอะไรทำ “หมามุ่ย” ขอนำความปรารถนาดีจากเหล่านายแพทย์ผู้มีความห่วงใย “คนสูงวัย” ฝากคำแนะนำว่า  คนอายุมากอย่าอยู่นิ่งเฉย  สมอง “จะฝ่อ”  แก่เร็วเกินวัย  ควรหากิจกรรมมาทำให้เกิดความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  ชีวิตจะได้ไม่ไร้คุณค่า …///// อย่าคิดว่าคนชราหมดความหมาย  จะทำให้ใจห่อเหี่ยวอับเฉา หมามุ่ย พบเห็นและรู้จักผู้เกษียณอายุราชการหลายคน  ยังกระชุ่มกระชวย  ช่วยงานสังคมได้อีกมาก  หากจะทำด้วยจิตอาสา  ใช้ประสบการณ์และพลังสมองที่มีอยู่มาทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น-สังคม  คนรุ่นหลังจะได้ชื่นชมยกย่อง …///// งาน “ลานนาเอ็กซโป” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่  เมื่อ 19-23 ก.ย.นี้  ยิ่งใหญ่ไม่แพ้งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” มีกิจกรรมให้ชมหลากหลาย  และดึงตัวแทนจากประเทศอาเซี่ยนมาเจรจาทางการค้าหลายเรื่อง …/////ข้อเสียของงานคือการประชาสัมพันธ์ไม่ “ลงลึก” ในรายละเอียดแต่ละวัน  มีอะไร-ห้องไหน คนทราบไม่ทั่วถึงแม้แต่ผู้ได้รับเชิญไปร่วมเวที  ยัง “หัวหมุน” กว่าจะหาเจอ ต้องเดินวนรอบงาน …/////3 ต.ค.13.30 น. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหา วิทยาลัยแม่โจ้  เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา “ร่าง” กำหนดการประชุมคณะ กรรมการประจำปี 2558 และเรื่องอื่นๆ  รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร  รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการแจ้งถึงกรรมการเพื่อทราบ..//

 กิจกรรมวันนี้ (25 ก.ย.) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 08.30  น.  ตามกำหนดการ  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.รับเชิญจาก  นพดล   เชียงใหม่  นายก อบต.ดอนแก้ว  มอบโล่รางวัล “เพชรดอนแก้ว” และ “คนดีศรีดอนแก้ว” ครั้งที่ 3 แก่ผู้เสียสละทำงานเพื่อสังคม  ที่ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ …///// เวลา 13.30 น.  สินอาจ ลำพูนพงศ์  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เชิญกรรมการประชุม  กำหนดรายละเอียดการคัดเลือกครูรับรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ที่ห้องลานนาไทย  สำนักงานประถมศึกษาเขต 1 ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 09.00 น. อุบลรัตน์ คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  นำสื่อมวลชนเชียงใหม่  ศึกษาดูงานภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบ้านถวาย อ.หางดง  ต่อด้วยลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน สิ้นสุดรายการ 28 ก.ย. …///// เวลา 13.30 น.  สมชาย หาญหิรัญ  กรรมการ SME Bank  เปิดงาน “สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs” มอบป้ายลูกค้าเงินฝาก และสินเชื่อ  ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว …*** เวลา 09.00 น. รพ.สวนปรุง ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มช. อบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 5 รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์  คณะเภสัชศาสตร์  พร้อมคณะเป็นวิทยากร  ที่ห้องคุณพุ่ม อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา รพ.สวนปรุง …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 09.30 น. สุวรรณ กล่าวสุนทร  ผวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ    ที่ห้องประชุม   2 อาคารศูนย์ราชการ   กระทรวง แรงงาน  จังหวัดลำพูน …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 13.30 น.  ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ที่ห้องเวียงละกอน  ศาลากลางจังหวัด  ต่อมา  17.00 น. ทำหน้าที่ประธานสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์  ที่หอประชุมฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี …///// เวลา 10.00 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันฟุตบอลไทยคัพ  ที่ห้องเวียงละกอน  ศาลากลางจังหวัด …/////  ที่ .เชียงราย  เวลา 09.09 น.  มนัส โสกันธิกร  รอง ผวจ.ร่วมงานทำบุญโรงเรียน  และแสดงมุทิตาจิต  เฉลิมพล หล้าเพ็ง  ผอ.โรงเรียน  ที่โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.แม่ฟ้าหลวง  จากนั้น 13.30 น. ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ประยุกต์  ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)  ที่ห้องพญาพิภักดิ์  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 13.00 น. ชาติชาย  สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัด  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม  และนิเทศงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ห้องพญาพิภักดิ์  ศาลากลางจังหวัด …/////

                                                                                                  หมามุ่ย