หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

        “คนหน้า 4ไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นประจำภาคเหนือ  ก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างกล้าแกร่งและเข้มข้น  ด้วยเนื้อหาสาระ     เพื่อ “หมู่เฮา”  ชาวเหนือ  “หมามุ่ย” คุ้ยแคะแวดวงสังคม “คนหน้า ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557…///// ข้อคิดวันนี้ “คนหวังพึ่งโชคชะตา  เป็นคนปัญญาอ่อน”  จาก “มงคลชีวิตประสิทธิพร” ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่  เมื่อปี 2525 …///// สิ้นสุดเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน  สู่เทศกาลทำบุญทอดกฐิน  ตามประเพณีไทย  เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนตลอดไป สุรีย์พร คองประเสริฐ  ประธานบริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่  พร้อมด้วย  ณรงค์  คองประเสริฐ  บุตรชาย  และ มรกต คองประเสริฐ ลูกสาว  อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวาย  พระราชเจติยาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่  วันที่ 11 ต.ค.นี้  เวลา 09.00 น. … /////  ถัดไป 19 ต.ค. เวลา 10.00 น.  อัยยณัฐ ถินอภัย  เป็นประธานร่วมกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  ถวาย  พระเทพโกศล  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา  พระอารามหลวง …///// เผยโฉมแล้ว 250 กรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)   ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กกต.จังหวัด และ กต.ตร.จังหวัด  ฝ่าด่าน “เข้าวิน” เป็นตัวแทน จ.เชียงใหม่ จากผู้สมัครทั้งสิ้น 58 คน  สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี  ประธานชมรม กต.ตร.ภาคประชาชนจังหวัด  เตรียมนำคณะกรรมการจัดเลี้ยงแสดงความยินดี  หลังไปรายงานตัวกลับมา …///// ส่วนที่ลำพูน  ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์  อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้อันทรงเกียรติ  หมามุ่ย ขอแสดงความยินดีกับทั้งสอง สปช.ผ่านบัญชรนี้ …/////

กิจกรรมวันนี้ (9 ต.ค.) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 06.30  น.  รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดี มช. เป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน  ด้านส่งเสริมศาสนา  ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2557  ที่ถนนสายวัฒนธรรม  ทางขึ้นวัดฝายหิน  ด้านหลังมหาวิทยาลัย …///// เวลา 19.00 น.  สมชาย เกิดเดโช  นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่  ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสโมสร  ที่โรงแรมแคนทารีฮิลล์  ถนนนิมมานเหมินท์ …///// เวลา 12.00 น. รศ.ประหยัด สายวิเชียร  นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม  ประชุมประจำสัปดาห์คณะกรรมการและสมาชิก  ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  หารือการจัดกิจกรรมสโมสร …/////  เวลา 08.00 น.  นพ.ศิริศักดิ์ ฐิติดิลกรัตน์  ผอ.รพ.สวนปรุง  มอบให้งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  จัดนิทรรศการความรู้สุขภาพจิต  เรื่องประวัติความเป็นมาและความสำคัญ “วันสุขภาพจิตโลก” เผยแพร่แก่ประชาชน  ในวันสุขภาพจิตโลก  ที่งานผู้ป่วยนอก อาคารจิตสันติ รพ.สวนปรุง …///// ที่ .เชียงราย  เวลา 19.00 น. พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ. ร่วมรับประทานอาหารกับคณะเลขาธิการ ปปส.ไทย และ ปปส.เมียนมาร์  พร้อม ผวจ.ท่าขี้เหล็ก  ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง …/////  เวลา 09.30 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง  ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 10.00 น. ฮิซาโอะ โฮริโคะชิ  กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  เยี่ยมคารวะ  พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ. ที่ห้องรับรอง  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด …/////  เวลา 08.00  น.  นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ  รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่  เป็นหัวหน้านำทีมสุขภาพจิต   ออกให้บริการตรวจรักษา  และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ  ที่ รพ.เทิง อ.เทิง …/////  ที่ .ลำปาง  เวลา 10.00 น. ธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ทำพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่นักเรียน ด้อยโอกาส  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ …///// เวลา 09.30 น.  ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ. ประชุมกรรมการ TO BE NOMBERONE  เตรียมการรับเสด็จฯ  ที่ห้องเวียงละกอน  ศาลากลางจังหวัด  จากนั้น 13.30 น.  ประชุมคัดเลือกกรรมการ อ.ก.ค.ส. ที่ห้องประชานิรมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 06.30 น.   ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ.    นำข้าราชการ  - ประชาชนทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ  เนื่องในวันพระเจ้าเปิดโลก  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย …///// ต่อมา 09.30 น. เป็นประธานประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ที่ห้องพลอยไพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ชุมพล รัตน์เลิศลบ  ผอ. สพป.ลำพูนเขต 1 เข้าประชุมด้วย…/////เวลา 13.30 น. บำรุง  รื่นบรรเทิง  หัวหน้า สำนักงานจังหวัดประชุมรับมอบนโยบายรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงมหาดไทย  ที่ห้อง POC ศาลากลางจังหวัด …/////

หมามุ่ย