หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

“คนหน้า 4ไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นประจำภาคเหนือ  ก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างกล้าแกร่งและเข้มข้น  ด้วยเนื้อหาสาระ  เพื่อ “หมู่เฮา” ชาวเหนือ  “หมามุ่ย” คุ้ยแคะแวดวงสังคม “คนหน้า ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557… ///// ข้อคิดวันนี้ “หลงทางเหนื่อยกาย  หลงงมงายให้แต่โทษ”  คัดมาจาก “มงคลชีวิตประสิทธิพร” ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่  เมื่อปี 2532 …///// เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม  สร้างความประทับใจแก่อาคันตุกะผู้มาเยือน  ทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เชิญชวน “หมู่เฮา-คนเมือง” เจ้าของบ้าน  พร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมืองทั้งชาย-หญิง  พร้อม “อู้กำเมือง” กับผู้มาเยือน  ตั้งแต่บัดนี้ถึงกลางเดือน พ.ย.โดยพร้อมเพรียงกัน …///// ด้าน  ประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเล็กฯ เมืองหริภุญชัย ลำพูน  เป็นแม่งานใหญ่  จัดงานประเพณีลอยกระทง 2557 วันที่ 6 พ.ย.นี้  ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ริมฝั่งน้ำกวง  มีกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทั้งภาคกลางวัน-กลางคืน  ที่พิเศษกว่าทุกปี  จัดประกวดโคมลอยประเภทประชาชนและนักเรียน  ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  เป็นปีแรก …/////

กิจกรรมวันนี้ (30 ต.ค.) ที่ .เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดกิจกรรมตามกำหนดดังนี้  เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลา  วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย  ที่ลานอนุสาวรีย์ .ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกฯ ที่หน้าสำนักหอสมุด,  เวลา 13.00 น. พิธีเปิดงาน 40 ปี  คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  รศ.ดร.ประวิตร พุทธานนท์  คณบดีฯ เป็นประธานจัดงาน  ที่หน้าอาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร,  เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช  อธิการบดี  เป็นประธานนำกฐินสามัคคี  ทอดถวายวัดบ้านหนองก้นครุ ต.เมืองเลน อ.สันทราย  ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ  อธิการบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งข่าวเชิญศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม …///// เวลา 08.30 น. การสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2  นันทกา แสนประสิทธิ์ และ ศุภรดา ด่านเชิดชูเกียรติ  ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ แจ้งข่าวเชิญผู้สนใจไปรับฟังที่ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส  ถนนช้างคลาน เชียงใหม่ …///// เวลา 08.30 น. ศูนย์ฝึกอบรม รพ.สวนปรุง  พัฒนาบุคลากรเสริมสร้างพลังแห่งทีม รุ่นที่ 2  ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา  เป็นวิทยากร  มีผู้ร่วมโครงการ 81 คน  เดินทางไปจัดที่ จ.ชลบุรี …///// เวลา 20.30 น. รพ.สวนปรุง  จัดรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง  ทัศวรรณ ปัญญารักษา  ดำเนินรายการ  รับฟังได้ในคลื่นความถี่ FM 86.25 เมกเฮิร์ต …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 08.00 น. ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. รักษาราชการ ผวจ. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  สังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัด  เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  และหน่วยงานเกี่ยวข้อง  ที่ห้องจามเทวี ศาลากลางจังหวัด, ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. ประชุมกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด  เพื่อสรุปผลการป้องกันปราบปรามคดีอาชญากรรม  ห้องประชุมแห่งเดียวกัน และเวลา 14.00 น. จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 1 ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  ที่วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย พระราชปัญญาโมลี  เจ้าคณะจังหวัด  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 09.00 น. ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือน,  เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด และ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  ประเมินผลการป้องกันปราบปรามคดีอาชญากรรมและยาเสพติด  ที่ห้องอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด … ///// ที่ .เชียงราย  เวลา 08.00 น.  ชาติชาย สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัด  ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด,  เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด,  เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว, ไทย-พม่า จ.เชียงราย  ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัด …/////

หมามุ่ย