หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557

        “คนหน้า 4ไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นประจำภาคเหนือ  ก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างกล้าแกร่งและเข้มข้น      ด้วยเนื้อหาสาระ  เพื่อ “หมู่เฮา” ชาวเหนือ  “หมามุ่ย” คุ้ยแคะแวดวงสังคม “คนหน้าฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557…/////  ข้อคิดวันนี้ “การทำความดีมีได้ทุกโอกาส” จาก “มงคลชีวิตประสิทธิพร” ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร    เมื่อปี 2505 …/////    ก่อนอำลาชีวิตราชการ สินอาจ ลำพูนพงศ์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 และ ว่าที่ ..อาทิตย์  เรืองวุฒิ  รอง ผอ. พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะครบเกษียณอายุฯ รวม 61 คน  ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา  สืบชะตาแบบล้านนา  และผูกข้อมือโดย  พระเทพโกศล  เจ้าคณะจังหวัด  ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง  ถนนสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่  เวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ย.นี้  ถัดไปวันที่ 30 ก.ย. 18.30 น. เลี้ยงอำลาตำแหน่ง  ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว …///// เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติเวียนมาครบรอบ 20 ก.ย.นี้  ศิรภพ เจริญกุศล  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่นทุกระดับ  ในสังกัดโรงเรียนเอกชน  ที่อาคารอนุสรณ์ 80 ปีเรยีนา  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่  เริ่มเวลา 09.00 น. …///// ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่  ดำเนินงานมาครบรอบ 35 ปี  มานพ ปิยะวงศ์  ประธานชมรมฯ จัดงานเฉลิมฉลองฯ  พร้อมเชิญ  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.มอบเกียรติบัตรแก่คณะที่ปรึกษา  วันที่ 20 ก.ย.นี้  เวลา 09.00 น. ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ …/////

 กิจกรรมวันนี้ (18 ก.ย.) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 06.30 น.  ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์  ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับ  มนตรี ปิยากุล  ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่   จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว     มอบให้  ณรงค์ ศิขิรัมย์ และ ทรงพันธ์ ตันตระกุล  นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ในเชียงใหม่-ลำพูน และ ดร.ศศิษยา แสงผึ้ง กับ กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ  นำเยี่ยมชมพื้นที่ จ.ลำปาง …///// เวลา 09.00 น. นิทรรศการ “วันศิลป์พีระศรี”  รำลึกถึง  .ศิลป์ พีระศรี  ผู้เปรียบเสมือนบิดาแห่งวงการศิลป์  และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. …///// เวลา 18.30 น. จังหวัดเชียงใหม่  นำโดย  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.  ไพโรจน์ กุลละวณิชย์  พาณิชย์จังหวัด และ นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  สาธารณสุขจังหวัด  จัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 7  ที่ห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว …///// เวลา 09.00 น. นพ.วิทยา หลิวเสรี  ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ  พญ.พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์  พร้อมกับ  สวาท ชลพล และ สิริหญิง ทิพย์ศรีราช  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ที่โรงแรมสุริวงค์ ถนนลอยเคราะห์ …///// เวลา 08.00 น. นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์  ผอ.รพ.สวนปรุง  มอบให้ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  จัดนิทรรศการความรู้สุขภาพจิต  “การสร้างความเข้มแข็งทางใจ  เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”  ที่งานผู้ป่วยนอก  อาคารจิตสันติ รพ. สวนปรุง …/////  ที่ .ลำพูน  เวลา 06.00 น. อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. นำคณะทำบุญตักบาตร  เรื่องในวันคล้ายวันประสูติ “พระนางจามเทวี” ที่ลานอนุสาวรีย์  สวนสาธารณะหนองดอก อ.เมือง  ต่อมาเวลา 10.01 น. เป็นประธานปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ  เนื่องใน “วันแห่งชาติ” ที่ลำน้ำหนองไฮ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง …///// เวลา 09.30 น.  บำรุง รื่นบรรเทิง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ประชุมกรรมการจัดรูปที่ดิน  ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 18.00 น.  ประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  จัดพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระนางจามเทวี  ที่บริเวณอนุสาวรีย์ สวนสาธารณะหนองดอก …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 09.00 น. ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ. ประชุมกรรมการอาหารปลอดภัย-ปลอดโรค  ที่ห้องเวียงละกอน  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 13.30 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง  ให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับ และโยกย้ายแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในจังหวัด  ที่ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัด …/////  ที่ .เชียงราย  เวลา 10.00 น. พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ.ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ  ในโครงการคืนความสุขประชาชน  และคืนความสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำ  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง …///// เวลา 13.30 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ.ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด …///// ที่ .แม่ฮ่องสอน เวลา 08.00 น.  นพ.ปริทรรศ ศิลปะกิจ   รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนปรุง  เชียงใหม่  นำทีมงานสุขภาพจิต  ออกให้บริการตรวจรักษา  และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจัดและจิตเวชแก่ประชาชน  ที่ รพ.แม่สะเรียง จ.แม่อ่องสอน …/////

                                                                                                  หมามุ่ย