หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนเป็นข่าว” ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557

        คนเป็นข่าวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ      ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  จังหวัดเชียงใหม่     กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  ตามกำหนดการดังนี้  เวลา ๐๖.๐๐ .  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์   ๘๓  รูป   ที่ข่วงประตูท่าแพ,  เวลา ๐๘.๑๕ .  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  เวลา ๑๘.๐๐ .  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนชัยถวายพระพร  ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินท์ …***         

“ฅนเป็นข่าว”  หน้า ๔  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น  รับใช้ “หมู่เฮา” ชาวภาคเหนือ  ย่างเข้าปีที่ ๔๔   ฉบับนี้-วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทิพยเนตร  รายงานความเคลื่อนไหวบุคคลเป็นข่าว  ในรอบสัปดาห์ …*** พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน  สุขํ สุปติ พุทฺโธ เยน เมตฺตา สุภาวิตา   แปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า   “ ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว  ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข” (จาก ว. ว. ) …*** เนื่องในวันที่ ๑ สิงหาคม  เป็น “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๗  สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คัดเลือกสตรีผู้มีผลงานดีเด่น อุทิศตนเพื่อสังคม    เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ จาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี   ที่ห้อง แกรนด์โดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันนี้ ( ๑ ส.ค.) เวลา ๐๘.๐๐ น.  …*** สตรีเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” เข้ารับพระราชทานโล่ฯ ปีนี้  ประกอบด้วย  วัชรี ศรีตระกูล  จากการเสนอของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่,  ดร.พิศมัย ตรีวิชา  จากการเสนอของ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ และ อรุณี ไตรศรีศิลป์  เสนอโดย  สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัด  สร้างชื่อเสียงให้เชียงใหม่อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง ทิพยเนตร ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านผ่านบัญชรนี้ …*** ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ครั้งล่าสุดเมื่อ ๒๖ ก.ค.นี้  โดยมี  .เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม  มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์  หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป์  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ต่อจาก รศ.พงษ์เดช ไชยครุต  ที่ครบวาระการนั่งเก้าอี้  วันที่ ๒๕ ก.ย.นี้  ทิพยเนตร  ขอแสดงความยินดีอีกราย …*** มีหนังสือแจ้งความจำนงขอเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นต่อไป  เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รอง ผวจ.เชียงใหม่  นั่งรอวันรอคืนการประกาศชื่อเพื่อเรียกตัว  คาดว่าคงอีกไม่นานนี้  จะได้กลับไปใช้ชีวิตนักศึกษาอีกครั้ง …*** เร่งการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยโดยไม่ยอมหยุดอยู่กับที่  นพ.วิรัช พันธ์พานิช  ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่  กำหนดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  วันที่ ๑๙ ส.ค.นี้  เชิญ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย  ผวจ.เป็นประธานพิธี  ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยไว้บริการผู้ป่วยให้ครบครัน  ทิพยเนตร ทราบว่าเท่าที่กำหนดไว้จะใช้เงินสูงถึง ๑๐ ล้านบาทเศษ  ใครผู้ใดมีจิตกุศลจะร่วมทำบุญเชิญบริจาคได้ที่ รพ.ตั้งแต่บัดนี้ …*** ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่นาน ๔ เดือน  สมหวัง บุญระยอง  เข้าศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ตั้งแต่เดือน มิ.ย.จะสำเร็จหลักสูตรเดือน ก.ย.นี้ …*** ยื่นหนังสือต่อ  ดร.องอาจ กิตติคุณชัย  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเป็นทางการ  เมื่อไม่กี่วันนี้  รศ.ชัยยศ สันติวงษ์  รองประธานกรรมการส่งเสริม  ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้  โดยให้เหตุผลงานด้านอื่นล้นมือ  จึงขอเปิดทางให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทน …*** หมอสูงวัยอยู่ว่างกลัวสมองจะฝ่อ นพ.อนุสสรณ์ สิทธิราษฎร์  หลังหมดภาระกิจการดูแลสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว  ขณะนี้ย้ายไปประจำที่คลินิกชุมชนสวนดอก ถนนสุเทพ  หน้า รพ.ประสาทเชียงใหม่  ทุกวันจันทร์  ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.  ให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ  ในสังกัด รพ.สยามราษฏร์ เชียงใหม่ …*** ปิดกรอบท้ายบัญชรวันนี้  มีคำคมคนล้านนา  “คำบ่ะเก่า” มาฝาก  ในประโยค “กึ้มงึ้มดื่มใน  น้ำบ่าไหลเจี่ยวปื้น”  มีความหมายว่า   บุคคลที่เงียบขรึม  ไม่ค่อยพูดจากับใครชนิดน้ำไหลไฟดับ  เป็นคนที่มักจะมีอะไรดีๆ ซ่อนไว้ในความเงียบขรึม  ซึ่งคนอื่นจะประมาทไม่ได้  ดังเช่นการมองดูผิวน้ำที่เห็นข้างบนราบเรียบไม่น่ากลัว  แต่ใต้น้ำที่ลึกลงไปกลับไหลเชี่ยวกราก.

ทิพยเนตร