หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนเป็นข่าว” ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2557

                   คนเป็นข่าววันที่ ๒๘ กรกฎาคม  วันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      จังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ  และลงนามถวายพระพร   อาคารสวัสดิสงเคราะห์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคเหนือ  ถนนโชตนา  .ช้างเผือก .เมือง .เชียงใหม่  เริ่มพิธีเวลา ๐๙.๐๐ . …***

          วันเดียวกัน  เวลา ๑๘.๐๐ .  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน ชุด บริเวณลานราชพฤกษ์  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .แม่เหียะ .เมือง .เชียงใหม่ …***    

“ฅนเป็นข่าว”  หน้า ๔  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น  รับใช้ “หมู่เฮา” ชาวภาคเหนือ  ย่างเข้าปีที่ ๔๔   ฉบับนี้-วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทิพยเนตร  รายงานความเคลื่อนไหวบุคคลเป็นข่าว  ในรอบสัปดาห์ …*** พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน  อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก  แปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า   “ ความไม่เบียดเบียน  เป็นสุขในโลก” (จาก วิ. มหา. ๔/๖ ขุ.อุ. ๒๕/๘๖ ) …*** พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  จัดประกวดภาพถ่ายพรรณไม้งาม  ในโครงการ “พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์” ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  คณะกรรมการประกาศผลการตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว   อำนาจ เดชะ    ผอ.พระตำหนัก ภูพิงค์ฯ ทำพิธีมอบรางวัลในวันนี้ (๒๕ ก.ค.) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงฝึกศิลปาชีพ  พระตำหนักภูพิงค์ฯ …*** มูลนิธิชีวิตใหม่  ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ดำเนินกิจกรรมดูแลผู้ป่วยด้านโรคเรื้อนในเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ครบ ๕๐ ปี  คุณหญิงบุพพัณห์ นิมมานเหมินท์  ประธานมูลนิธิ  กำหนดประกอบพิธีทางศาสนา  วันที่ ๑๒ ก.ย.นี้  ที่พุทธสถานเชียงใหม่ …*** ทำพิธีเทเสาเอกอาคารสมาคมแต้จิ๋วเชียงใหม่ โดย  เฉา เสี่ยว เหลียง  กงสุล ใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำเชียงใหม่  เมื่อเดือน พ.ค.นี้ ในที่ดิน ๓ งาน ๘ ตารางวา  มูลค่ากว่า ๒๑ ล้านบาท  ซึ่ง ดร.วัชระ ตันตรานนท์  มอบให้ในบริเวณบิสิเนทพาร์ค  ประพันธ์ สุจริตพานิช  นายกสมาคมฯ รณรงค์ขอรับบริจาคเงินจากชาวแต้จิวได้แล้ว ๑๕ ล้านบาทเศษ  ยังขาดงบก่อสร้างอีกราว ๒๐ ล้านบาท  ผู้ประสงค์จะบริจาคสมทบติดต่อนายกสมาคมได้  หมายเลขโทร.๐๘๑-๘๘๓๖๓๙๙ …*** ครบเกษียณอายุราชการสิ้นเดือน ก.ย.นี้ .ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สิ้นสุดการเป็นอาจารย์ประจำคณะ  คงเหลือตำแหน่งผู้บริหารในฐานะคณบดีปฏิบัติหน้าที่ต่อถึงเดือน ต.ค.๒๕๕๙ จะครบวาระอำลาจากเก้าอี้ …*** เช่นเดียวกับ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ หลังจากครบเกษียณอายุราชการ ๓๐ ก.ย.นี้ ยังปฏิบัติ หน้าที่คณบดีคณะแพทยศาสตตร์ มช.ต่อไปถึงวันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๕๙ จึงจะอำลาจากตำแหน่ง …*** อายุครบ ๖๐ ปีในปีนี้  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่  เกิดในเดือน พ.ย.จึงได้อยู่ในตำแหน่งต่ออีก ๑ ปี …*** กำหนดวันแน่นอนแล้ว “งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ เลื่อนจากที่เคยจัดเดือน ธ.ค.เป็นวันที่ ๒๒ พ.ย. เนื่องจากวงดนตรี “สุนทราภรณ์” ที่จะมาร่วมบรรเลงให้นักลีลาศเท้าไฟได้โชว์ลวดลายคิวแน่น วีณา ภัทรประสิทธิ์  ประธานกรรมการส่งเสริม มช.เป็นประธานอำนวยการจัดงาน  ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …*** ทำผลงานโดดเด่นในงานราตรีส่งเสริมฯ ครั้งที่ผ่านมา  นารีรัตน์ จันทรมังกร  ได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่ประธานฝ่ายหารายได้ต่ออีกปี  ธนี พหลโยธิน  พร้อมด้วย พิจารณ์ วิริยะพันธ์ และ นพ.เฉลิม หาญพานิชย์  เป็นที่ปรึกษา  ดูตามรายชื่อแล้ว เชื่อว่ายอดรายรับจากการจัดงานคงไม่น้อยกว่าครั้งก่อนๆ …*** มารับตำแหน่งนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่  ได้ไม่ถึงสองเดือน  มนัญญา ประสาทบัณฑิตย์  นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและที่ปรึกษา  ออกตระเวนพบปะนายกกิ่งกาชาดและคณะกรรมการกิ่ง  ตามอำเภอต่างๆ เกือบครบทุกอำเภอแล้ว เพื่อแนะนำการบริหารงาน  และทำความรู้จักกับกรรมการกิ่ง …***   ปิดกรอบท้ายบัญชรวันนี้  มีคำคมคนล้านนา  “คำบ่ะเก่า” มาฝาก  ในประโยค “อย่าตี๋กล๋องแข่งฟ้า (ร้อง)  อย่าขี่ม้าแข่งตะวัน” มีความหมายว่า   การแข่งบุญแข่งวาสนาเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะกระทำได้โดยง่าย ดังที่คิด  เช่นเดียวกับการตีกลองแข่งกับเสียงฟ้าร้อง  และการขี่ม้าไล่กับแสงตะวัน  ไม่มีทางจะเอาชนะได้ …***

                                                                                                       ทิพยเนตร