หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนเป็นข่าว” ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2557

คนเป็นข่าวหลังจากทำพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ มาประดิษฐาน ณ สนามหน้าตึกอำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแล้ว  วันนี้ (๒๗ มิ.ย.) เวลา ๐๙.๐๙ น.  คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับภาคีองค์กรโรงเรียน  จัดพิธีมังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์  พร้อมพระบรมรูปจำลอง  และวันที่ ๒๘ มิ.ย.  เวลา ๐๘.๓๙ น.  พิธีบวงสรวง  ถวายพานพุ่มดอกไม้  ถวายราชสดุดี  สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  จากนั้นเวลา ๑๓.๐๙ น.  ทำบุญทอดผ้าป่า  สมทบทุนการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ  สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย …***

“ฅนเป็นข่าว”  หน้า ๔  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น  รับใช้ “หมู่เฮา” ชาวภาคเหนือ  ย่างเข้าปีที่ ๔๔   ฉบับนี้-วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทิพยเนตร รายงานความเคลื่อนไหวบุคคล เป็นข่าว  ในรอบสัปดาห์ …*** พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน  ยตฺถ  เวรี  นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต  แปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า   “ ไพรีอยู่ในที่ใด  บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น “  (จาก ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๔ ) …*** มีชื่อเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตาก  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ไม่มีโอกาสเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการ  เพราะติดราชการสำคัญ  กระทั่งคิดจะขอลาออก  เมื่อมีโอกาสดีย้ายมาเป็น “พ่อเมือง” เชียงใหม่  ตั้งใจจะเข้าประชุมครั้งแรก ๑ ส.ค.นี้  ถ้าไม่มีราชการเร่งด่วน …*** อีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้น  เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปีแห่งการสถาปนา  รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  อธิการบดีฯ จัดพิธีเททองหล่อองค์  พระพิฆเนศวร์ ขนาด ๓๙ นิ้ว  ในวันที่ ๓ ก.ค.นี้  เพื่อประดิษฐานพื้นที่มหาวิทยาลัย  บริเวณศูนย์สะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม …*** พิธีเริ่มเวลา ๐๘.๐๙ น. ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พระเทพโกศล  เจ้าคณะจังหวัด  ประธานในพิธี  วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ  เจ้าของฉายา “โหร คมช.”  ศิษย์เก่าดีเด่นราชภัฏ สาขาบริการสังคม ปี ๒๕๕๖ ดำเนินการด้านพิธีกรรม …*** ศิษย์เก่าหรือบุคคลทั่วไป  หากสนใจการมีส่วนร่วมสร้าง  พระพิฆเนศวร์  สอบถามไปยัง  สุนี พนันตา  ผอ.กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  โทร.๐-๕๓๘๘-๕๓๕๑ มือถือ ๐๘๑-๙๕๒๔๖๙๗ได้ตั้งแต่บัดนี้ …*** จัดสร้างหอนาฬิกาขนาดใหญ่  ในบริเวณสวนสาธารณหนองบวกหาดเชียงใหม่    มอบให้เป็นสมบัติของเทศบาลนครเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว  ราษี  อานนทวิลาศ  ในนามศิษย์เก่านิด้าลำพูน และ ประธานมูลนิธิไท่หลินคุณธรรมเชียงใหม่  มองหาสถานที่สร้างหอนาฬิกาแห่งที่สอง  ควรจะเป็นที่ไหนดี …*** ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อย่างเป็นทางการแล้ว  ดร.อาณดา นิรันตรายกุล  เดินสายปรึกษาหารือผู้มีประสบการณ์  ขอคำแนะนำแนวทางการบริหารงาน  ให้เป็นอุทยานแห่งความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่แนบแน่นตลอดไป …*** สิ้นเดือนกันยายนนี้  สินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๑ พร้อมด้วย  ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ และ ฉัตรจิรา หรูวรนันท์ สองรอง ผอ. รวมทั้ง สุทธิ รู้การนา  ศึกษานิเทศก์  จะครบเกษียณอายุราชการ  อำลาจากตำแหน่งพร้อมกัน  แยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อพักผ่อน  ใช้ชีวิตข้าราชการบำนาญ …*** คลอดแล้ววารสาร “ร่วมสุจริต” ฉบับปฐมฤกษ์  จัดทำโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ประจวบ สวัสดิประสงค์  ผอ.ป.ป.ช.ประจำเชียงใหม่  ทำหน้าที่บรรณาธิการ …*** ในฉบับ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) เชียงใหม่  เขียนเรื่อง “ป.ป.จ.กับ คอร์รัปชั่น”  และยังมีเรื่องน่ารู้อีกหลายเรื่อง  วารสารฉบับนี้ส่งเผยแพร่ไปยัง อปท. กศน. และสถาบันการศึกษา ที่เป็นเครือข่าย …*** หมดวาระการบริหารงานในตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันทราย ปีบริหาร ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ สุมิตรา กมลจันทร์  ลงจากเก้าอี้  มอบให้  อากร สังวรราชทรัพย์  ขยับจากเลขานุการ  ขึ้นมารับหน้าที่แทนในปีบริหาร ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้  โดยมี  สรินทร์ดา เดชพิทักษ์มีสร  ทำหน้าที่เลขานุการ  จัดประชุมทุกวันอังคาร  เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่โรงแรมสวนดอกแก้ว  ถนนสุเทพ เชียงใหม่ …*** ปิดกรอบท้ายบัญชรวันนี้  ทิพยเนตร  แจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดด้วยความห่วงใย  หน้าฝน  ถนนลื่น  ขับรถโปรดระมัดระวังอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ถ้าประมาท.

                                                                                                       ทิพยเนตร