หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนเป็นข่าว” ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557

      คนเป็นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ๘ สถาบัน  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยาเขตขี้เหล็ก-สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ …***

          “ฅนเป็นข่าว”  หนังสือพิมพ์ “ไทยนิวส์”  มิตรแท้ประจำครัวเรือนชาวภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง  รับใช้ “หมู่เฮา” เป็นปีที่ ๔๕ “ทิพยเนตร” เข้าเวรรายงาน ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? ในรอบสัปดาห์  ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ …*** พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้  อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ  ถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้  “ถ้าทำความเพียรในกิจการล้าหลัง  จะจมอยู่ในวิบัติ”  (จาก ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๓๔) …*** มูลนิธิชีวิตใหม่  ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ดำเนินงานให้การสงเคราะห์ผู้พิการด้านโรคเรื้อน  พิการทางจิต  และผู้ด้อยโอกาส    ในเชียงใหม่-ลำพูน   ครบรอบ ๕๐ ปีในปีนี้    คุณหญิง บุพพัณห์ นิมมานเหมินท์  ประธานมูลนิธิ  ร่วมกับกรรมการจัดพิธีทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จย่า และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลน วันที่ ๑๐ ก.ย.นี้  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ …*** สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ (ตอนบน)  ทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล  สมทบทุนสร้าง “อาคารศูนย์บริการคนตาบอด” วันที่ ๘ ก.ย.นี้  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่  พระเทพโกศล  เจ้าคณะจังหวัด  ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.ประธานฝ่ายฆราวาส  ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคได้ในวันทำบุญ …*** อีกงาน  วันที่ ๓๐ ต.ค.นี้   มหาวิทยาลัย แม่โจ้  นำโดย  ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช  อธิการบดีฯ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ภายใต้การนำ  รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช  นายกสมาคม  ทอดกฐินสามัคคี  ที่วัดบ้านหนองก้นครุ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่  นำปัจจัยสมทบการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น  ผู้ใจบุญทั่วไปร่วมการกุศล …*** เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ ๑๙ ส.ค.นี้  ผ้าป่าสามัคคี รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่  พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. หรือที่ชาวพุทธรู้จักในนาม  หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมทอง  ประธานฝ่ายสงฆ์  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.ประธานฝ่ายฆราวาส  ทำพิธีทอดถวาย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์  ได้ปัจจัยในวันทอดประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ  ยังจะมีทะยอยสมทบอีกเรื่อยๆ นพ.วิรัช พันธุ์พานิช  ผอ.รพ.นครพิงค์  นำเข้าบัญชีกองทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาล  ซึ่งจะใช้งบสูงกว่า ๑๐ ล้านบาท …*** แดดร่ม-ลมเย็น ๓๐ ส.ค.นี้  ชาญชัย กีฬาแปง  ขนส่ง จ.เชียงใหม่  เป็นแม่งานใหญ่  นำชาวราชรถ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่  อัฌษไธค์ รัตนดิลก ภูเก็ต  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ที่ชั้น ๓ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  เนื่องในวาระจะครบเกษียณอายุราชการ  อำลาจากตำแหน่งสิ้นเดือน ก.ย.นี้  ส่วนผู้รู้จักคุ้นเคยหากประสงค์จะไปร่วมงาน  เจ้าภาพยินดีต้อนรับด้วยความยินดี …*** เช้า ๓๑ ส.ค.นี้  สุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ  ประธานศิษย์เก่ายุพราชรุ่น ๑๘ และ ๒๐ จัดโบว์ลิ่งสามัคคี  ที่บุลลี่โบว์ ชั้น ๔ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่  หารายได้ใช้ในกิจกรรมรุ่น  ฝากแจ้งข่าวผ่าน  ทิพยเนตร  เชิญชวนเพื่อนร่วมรุ่นสนับสนุนซื้อบัตร  หรือจะบริจาคสมทบตามเจตนา  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขามูลเมือง ชื่อบัญชี  นริศ ภู่ผลทาน และ ศิวาภรณ์ มณีมาโรจน์  ออมทรัพย์เลขที่ ๓๘๓ ๒๒๖๐๕๘๓ ตั้งแต่บัดนี้  หากไม่พร้อม  ประธานจัดงานบอกไม่ขอรบกวน …*** กรมการขนส่งทางบกมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย  จุฑาทิพ ขันคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ  สนง.ขนส่ง จ.เชียงใหม่   แทน   สุดาภรณ์ ปัน สุวงค์  ที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อ ก.ย.๕๖,  รำพรรณ  นวรัตน์  หัวหน้าขนส่งสาขาจอมทอง เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ  สนง.ขนส่ง จ.ลำพูน และ ชูรินทร์  ชูสกุล  หัวหน้า ฝ่ายสารบัญ  กรมการขนส่งทางบก  มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาขนส่ง สาขาจอมทอง  โดยมีผลตั้งแต่ ๘ ก.ย.นี้ ทิพยเนตร ยินดีกับทุกท่าน …*** ปิดท้ายรายการวันนี้ ทิพยเนตร  มีคำคมคนล้านนา “คำบ่ะเก่า” มาฝาก  ในประโยค “ขี้โลภปันเสีย  ขี้เหลือปันได้”  มีความหมายว่า  คนที่มีความโลภมากๆ  อยากได้ของคนอื่นไม่รู้จักพอ  มักจะทำให้เสียของที่รักที่หวงไปได้โดยง่าย  ส่วนคนที่ไม่โลภ  พอใจในสิ่งที่ตนมี  จะเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างสบาย  ไม่เดือดร้อนใดๆ.

ทิพยเนตร