หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนเป็นข่าว” ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2557

            คนเป็นข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board และถวายรายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงงานโรงเรียนชนบท  ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร  เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ …***

“ฅนเป็นข่าว”    หน้า ๔  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น  รับใช้ “หมู่เฮา” ชาวภาคเหนือ  ย่างเข้าปีที่ ๔๔   ฉบับนี้-วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทิพยเนตร  รายงานความเคลื่อนไหวบุคคลเป็นข่าว  ในรอบสัปดาห์ …*** พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน  สพฺเพสํ  สงฺฆภูตานํ  สามคฺคี  วุฑฺฒิสาธิกา  แปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า   “ ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่  ยังความเจริญให้สำเร็จ” (จาก ส. ส. ) …*** ก่อนอำลาเชียงใหม่  ไปรับตำแหน่ง ผวจ.สระบุรี วิเชียร พุฒิวิญญู  ประกาศในงานเลี้ยงส่งที่โรงแรมดิเอ็มเพรสว่า  หลังครบเกษียณอายุราชการอีกสองปีเศษ  จะกลับมาเป็นพลเมืองเชียงใหม่  ใช้ชีวิตในแผ่นดินเวียงพิงค์  จนกว่าจะสิ้นลมปราณ …*** จากตากมานั่งเก้าอี้ “พ่อเมือง” เชียงใหม่  เมื่อ ๒ มิ.ย.นี้   สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  กล่าวชื่นชมสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นว่า  เสนอข่าวได้รวดเร็วฉับไว  ไม่มีตอกไข่ใส่สี ทิพยเนตร  ขอบคุณแทนทุกสื่อผ่านบัญชรนี้ …*** เหินฟ้าไปแล้ว  ตั้งแต่ ๒ มิ.ย. รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ควงแขน  ..โรม จิรานุกรม  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ๓ แห่ง  และมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ๑ แห่ง  กำหนดกลับ ๑๕ มิ.ย.นี้  รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รักษาการแทนชั่วคราว …*** ชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยเชียงใหม่  ริเริ่มก่อตั้งโดย  ชุ่ม บุญเรือง  เมื่อปี ๒๕๓๓ ดำเนินการมาถึงปัจจุบัน  รวมเวลา ๒๕ ปี  มีประธานชมรมผ่านมา ๗ ท่าน  อดุลย์ พลประอินทร์  อดีตรอง ผวจ.พะเยา  ทำหน้าที่ประธานขณะนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ …*** สมาชิกชมรมอาวุโสมีหลายท่าน เช่น  ..เพชร คุ้มสอน  อดีตรอง ผวจ.เชียงใหม่ วัย ๘๕ ปี,  ปกรณ์ ประพิณ  อดีตรอง ผวจ.ลำปาง ย่างสู่วัย ๘๒ ปี,  พยูณ มีทองคำ  อดีต ผวจ.สิงห์บุรี  วัย ๗๐ กว่าปี  พักอยู่บ้าน “คนสุพรรณ” ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่  และ อุทัย นาคปรีชา  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย วัย ๘๒ ปี  มีการพบปะสังสรรค์กันอย่างน้อยเดือนละครั้ง …***  ช่วงเกิดการปฏิวัติยึดอำนาจในประเทศไทย  เฉลิมชาติ นครังกุล  ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่  เดินทางไปธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น  พอกลับมาถึงไม่ทันตั้งหลัก  มีบรรดาทูตจากหลายประเทศทยอยเดินทางมาพบ  ขอทราบความเห็นของภาคเอกชน  เรื่องการ “ยึดอำนาจ” ได้รับคำตอบว่า  ทหารมา “หย่าศึก” ยุติการนองเลือดได้ทันเวลา  ประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขทั่วหน้า …***  อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเข้าทดสอบสุขภาพจิต  เพื่อรับตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) ลำพูน อีกไม่นานนี้  สุรชัย จงรักษ์  ต้องลาออกจากประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพ จ.เชียงใหม่ (คจ.สจ.) และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่  ตามกฏเกณฑ์ที่บังคับไว้  จะมีตำแหน่งอื่นใดไม่ได้ …*** ควบพร้อมกันสองตำแหน่ง อนันต์ บุญมหาธนากร  ผจก.อาวุโสธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เชียงใหม่  ได้รับเลือกตั้งให้นั่งเก้าอี้ประธานชมรมธนาคาร จ.เชียงใหม่  และ ประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่  เมื่อไม่นานมานี้  นับเป็นประธานชมรมธนาคารคนแรก  ที่ได้รั้งตำแหน่งประธาน กกร. …*** เนื่องจากมีผลผลิตหลายชนิดในเชียงใหม่ทยอยออกสู่ตลาดระยะนี้จำนวนมาก   ไพโรจน์ กุลละวณิชย์  พาณิชย์จังหวัด  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร  อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร  ต้องจัดประชุมบ่อยครั้ง  หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร  ไม่ให้ล้นตลาด …*** ปิดกรอบท้ายบัญชรวันนี้  ทิพยเนตร  นำความห่วงใยของ รศ.นพ.ไพฑูรย์  ณรงค์ชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา  และอาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. มาแจ้งให้ทราบ  ช่วงหน้าฝนให้ระวังการบริโภคเห็ด  โดยเฉพาะเห็ดที่ขึ้นในป่าลึก   และ ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม    บริเวณมีแหล่งน้ำเสีย   ไม่ควรนำมาบริโภค    จะเป็นอันตรายต่อชีวิต …***

                                                                                                       ทิพยเนตร