หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนเป็นข่าว” ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

คนเป็นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  นางสุรีย์พร คองประเสริฐ  ประธานกรรมการบริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า .พระสิงห์ .เมือง .เชียงใหม่  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ . …***

         “ฅนเป็นข่าว”  หนังสือพิมพ์ “ไทยนิวส์”  มิตรแท้ประจำครัวเรือนชาวภาคเหนือตอนบน -ตอนล่าง    รับใช้ “หมู่เฮา”     มายาวนาน เป็นปีที่ ๔๕ “ทิพยเนตร” เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคล  ในรอบสัปดาห์  ฉบับวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ …*** พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้  รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ  ถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้  “พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง”  (จาก ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๓๖ ) …*** เดือนตุลาคมนี้  ข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ (เชียงใหม่) ย้ายไปรับราชการศาลอื่น  ดังนี้  ท่านจตุรงค์ ฉินวิวัฒน์  หัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๕  เป็นผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ …*** ท่านชำนาญ รวิวรรณพงษ์  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นหัวหน้าศาลฎีกา,  ท่านสุภกิจ กิตสัมบัน  รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา,  ท่านเกียรติวุฒิ จุฑารัตนากูล  ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม  ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา…*** ท่านวุฒินัย วงศ์ฟัก  ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็น อธ.ศาลแรงงานภาค ๖,  ท่านภิญโญ แสงภู่    หัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นหัวหน้าศาลอุทธรณ์,  ท่าน ปานทอง สุ่มมาตย์  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นหัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๖ …*** ท่านมยุรี จามิกรานนท์  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นหัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และ ท่านสมศักดิ์ เชื่อมไพบูลย์  ผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นรอง อธ.ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ …*** ส่วนข้าราชการตุลาการจากศาลอื่น  ย้ายมารับราชการที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ประกอบด้วย  ท่านอุดม สิทธิวิรัชธรรม  ผู้พิพากษาศาลฎีกา  มาดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕,  ท่านอนุสรณ์ ศรีเมนต์    ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง  ศาลอุทธรณ์ภาค ๘,  ท่านธีรวัฒน์ ไตรวารี  หัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๔,  ท่านกัมปนาท วงษ์นรา  หัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และ ท่านเลิศชัย ภักดีฉนวน  ผู้ช่วยศาลฎีกา  ทั้งหมดมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค ๕ …*** สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๖๓ ระยะเวลา ๔ เดือนกลับมาแล้ว  สมหวัง บุญระยอง  โยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่,  สุพจน์ ต่ออาจหาญ  นายอำเภอแม่ออน และ   จิราภรณ์ เชาวน์ประยูร   ผู้ปกครองสถาน สงเคราะห์บ้านเด็กชายเชียงใหม่  กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม  ปลายเดือน ก.ย.นี้ …***  ตั้งแต่ ๒๕ ก.ย.นี้  รศ.ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์  เข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มช. ต่อจาก  รศ.พงษ์เดช ไชยครุต  ซึ่งครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ๔ ปี  ทีมงานร่วมบริหารชุดใหม่  ได้แก่  ผศ.กันท์ พูนพิพัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร,  รศ.ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.สุรี เกสรเกศรา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ส่วนผู้ช่วยคณบดีจะมีการพิจารณาแต่งตั้งภายหลัง …*** ถอดหัวโขนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ๓๐ ก.ย.นี้  สุวรรณ กล่าวสุนทร  ผวจ.ลำพูน  พร้อมด้วย  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ.ที่เดียวกัน   ต่างเก็บข้าวของกลับบ้าน  ใช้ชีวิตข้าราชการบำนาญ  ขณะเขียนข่าว (๓๐ ก.ย.) ทั้ง ผวจ.และรอง ผวจ.อีก ๒ ตำแหน่งเก้าอี้ยังว่าง  ขาดคนครอง  จำลอง เณรแย้ม  ปลัดจังหวัด กับ บำรุง  รื่นบรรเทิง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ต้องปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง  จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง “ตัวจริง” มารับผิดชอบบริหารงาน …*** เสร็จสมบูรณ์แล้ว  ถนนสายเลี่ยงเมือง สันป่าตอง-แม่วาง  ระยะทาง ๑๓ กม.    เริ่มจากบ้านน้ำบ่อหลวง ไปเชื่อมต่อ อ.ป่าซาง ลำพูน  คะแนน สุภา  ในนามเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น  รับเหมาก่อสร้าง  กำหนดมอบงานงวดสุดท้ายภายในเดือน ต.ค.นี้  จากนั้นจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปเริ่มการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด  บริเวณสามแยกไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปางตัดกับสายแม่โจ้  ใกล้ รพ.เทพปัญญา  ใช้เวลา ๑,๐๖๐ วัน  งบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ……***     ปิดท้ายรายการวันนี้ ทิพยเนตร  มีคำคมคนล้านนา “คำ บ่ะเก่า” มาฝาก   ในประโยค “หันเปิ้นมีจะไปใคร่ได้  หันเปิ้นขี้ไร้จะไปดูแควน”  มีความหมายว่า  เห็นคนอื่นร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทอง  อย่าได้คิดอิจฉาริษยา  อยากจะได้สมบัติของเขามาเป็นของตัวเอง   เมื่อเห็นคนยากไร้ต้อยต่ำกว่า   อย่าได้คิดดูถูกดูแคลนเหยียดหยาม.

                                                                                      ทิพยเนตร