หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนเป็นข่าว” ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

คนเป็นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภานุพันธุ์  กรโกศรียกาศ  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๕๗ แด่  พระเทพวรสิทธาจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เชียงใหม่  ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ . และ  คุณหญิงสมนึก  เปรมวัฒนะ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่  พระธรรมมังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  ในวันเดียวกัน  เวลา ๑๕.๐๐ .  …***

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จำนวนประมาณ ๙๐๐  คน   หอประชุมทีปังกร รัศมีโชติ  ศูนย์แม่ริม (สะลวง-ขี้เหล็ก) .แม่ริม .เชียงใหม่  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ . …***

         “ฅนเป็นข่าว”  หนังสือพิมพ์ “ไทยนิวส์”  มิตรแท้ประจำครัวเรือนชาวภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง  รับใช้ “หมู่เฮา” มายาวนานเป็นปีที่ ๔๕ “ทิพยเนตร” เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคล  ในรอบสัปดาห์  ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ …*** พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้  สพฺเพสํ  สงฺฆภูตานํ  สามคฺคี  วุฑฺฒิสาธิกา  ถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้  “ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่  ยังความเจริญให้สำเร็จ”  (จาก ส. ส.) …*** ฉบับวันศุกร์ก่อน ทิพยเนตร  เสนอรายนามข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ย้ายไปรับราชการศาลอื่น  และย้ายจากศาลอื่นมาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ให้ผู้อ่านทราบไปแล้ว  ฉบับนี้มีรายนามตุลาการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เดิมในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดังนี้  ท่านสมนึก พานิช  ประธานแผนกคดีเยาวชน  เป็นรองประธานศาลอุทธรณ์,  ท่านอุดม วัตตธรรม  หัวหน้าศาลอุทธรณ์  เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภค,  ท่านราเชนทร์ วัชรพงศ์  หัวหน้าศาลอุทธรณ์  เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม และ ท่านเตชวิมล สุมาวงศ์  หัวหน้าศาลอุทธรณ์  เป็นประธานแผนกคดีเยาวชน  ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้เป็นต้นไป …*** ในโอกาส  พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.บินไปเยือน พล..เต็ง เส่ง  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ที่กรุงเนปิดอร์ เมื่อไม่กี่วันผ่านมา  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่  เป็นหนึ่งเดียวในภาคเหนือ  ที่ติดตามคณะไปร่วมลงนามความร่วมมือด้านการค้า-การลงทุน และ ด้านชายแดนเชียงใหม่-เชียงตุงด้วย …*** กลับถึงเชียงใหม่ไม่ทันหายเหนื่อย  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ต้องเหินฟ้าต่อไปยังนครชิงเต่า  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมในพิธีส่งมอบสวนวัฒนธรรมไทย  ในช่วงระยะเดียวกัน  ธานินทร์ สุภาแสน  ผวจ.ลำปาง  นำคณะเดินทางไปร่วมงาน 2014 China Jingdezhen International Ceramic Fair ที่มณฑลเจียงซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน …*** มูลนิธิบุคคลพอเพียง กทม. แต่งตั้ง  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธานชมรม “คนรักในหลวง” จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี  .ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  อมรพันธุ์ นิมานันท์  อดีต ผวจ.เชียงใหม่,  สุรอรรถ ทองนิรมล  อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอีกหลายคน  เป็นคณะที่ปรึกษา …*** รองประธานชมรมประกอบด้วย  นิตยาพร สุวรรณชิน  ประธานกลุ่มเรารักในหลวง เชียงใหม่,  รศ.นพ.จาตุรงค์ กันชัย  หน.ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มช.  อภิรดี ตันติเวชกุล  ผู้บริหาร เจ.เจ.มาร์เก็ต และ สุนทรี เวชานนท์  ศิลปินล้านนา   กำหนดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แก่กรรมการ ๑๘ ต.ค.นี้  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องพิศิษฐ์ วรอุไร  คณะเกษตรศาสตร์ มช. …*** ข่าวจาก ..หญิงวิชชุณี กันธรรม  นายทหารประชาสัมพันธ์กองบิน ๔๑ (เชียงใหม่) แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาในกองบิน ๔๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.นี้  ..ชาตินนท์  สท้านไผท  จาก ผอ.กองการจัด  กรมยุทธการทหารอากาศดอนเมือง  รับตำแหน่ง ผบ.กองบินฯ,  ..สุนทร ผ่องอำไพ  จากเสนาธิการกองบิน  เลื่อนตำแหน่งเป็นรอง ผบ.กองบิน (๑),  ..นรุธ กำเนิดนักตะ  จากการข่าวทหารอากาศดอนเมือง  เป็นรอง ผบ.กองบิน (๒) และ ..จารุวัฒน์ วัดละเอียด  จาก ผบ.ฝูงบิน ๔๑๑ เป็นเสนาธิการกองบิน  ทิพยเนตร ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านผ่านบัญชรนี้  ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ …*** ก่อนที่  บพิตร วิทยาวิโรจน์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จะอำลาไปรับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  เจ้าดวงเดือน เชียงใหม่  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด  นำคณะกรรมการสภาฯ จัดเลี้ยงส่งที่ภัตตาคาร เจี่ยท่งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๐ ต.ค.นี้  รุ่งขึ้น ๒๑ ต.ค.เดินทางไปรับตำแหน่ง …*** ปิดท้ายรายการวันนี้ ทิพยเนตร  มีคำคมคนล้านนา “คำบ่ะเก่า” มาฝาก  ในประโยค “ตุ๊กข์จะไปหนี  มีแล้วจะไปอวด”  มีความหมายว่า  เวลายากจนอย่าได้คิดหมดหวังและท้อถอยในชีวิต  จงต่อสู้มุมานะสุดความสามารถ  และเมื่อมั่งมีเงินทอง  อย่าได้อวดอ้างทะนงตน  ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น  เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง. …***

 ทิพยเนตร