หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

นายปังปอนด์สะบัดปากกาหน้า 4 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557

          นายปังปอน์ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์ภูมิภาค ฉบับเดียวได้รับรางวัล หนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพดีเด่น 3 ปีซ้อน2551-2553 ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รับใช้ สังคม ต่อเนื่องมายาวนานก้าวสู่ปีที่45 ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 นายปังปอนด์ สะบัดปากกาเจาะข่าวประเด็นร้อนหน้า 4 …..**เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้ประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นานที แถลงสื่อ หลากหลายเรื่องราวประสา นายปังปอนด์ฟังแล้วติดใจเรื่อง ปฏิรูปคน !! ….**อดีตที่ผ่านมา ประเทศไทย มีแต่ปัญหา เพราะว่า คนไม่ว่า ข้าราชการนักการเมือง ล้วนจ้องแต่ผลประโยชน์ชาติ หากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปฏิรูปคนได้ ประเทศไทย เจริญ !!สาธุ!!….**จริงๆแล้ว ผู้นำ ไม่ว่าองค์กรไหน หากจิตใจยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม รับรองได้ บ้านเมือง สงบสุข!!…**คลอดออกมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวม 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และด้านอื่นๆ ซึ่งรายชื่อ คณะกรรมการสรรหา แต่ละด้าน นายปังปอนด์ บอกได้ว่า ไม่ธรรมดา!!.…**ช่วงนี้น่าเห็นใจ ชาวสวนลำไย ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากฝนตก อาจทำให้ ลำไย แตกเสียหาย ยังไม่พอ ผลผลิตสู่ตลาดมาก ทำให้ ราคาตก เดือดร้อนเข้าไปอีก ล่าสุดที่เมืองพ่อขุนเชียงราย สาคร จีนเสน ประธานกลุ่มผู้ปลูกลำไย ต.ห้วยสักและ ต.ดอยลาน อ.เมือง ยกทัพพบ พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าฯ ขอช่วยผลักดันเรื่องราคาที่นับวันดิ่งเหว…**เริ่มแล้วงานดีๆมีประโยชน์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 57 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียืนยันกิจกรรมในงานทุกบูธให้คุณค่ามั่นใจ คนมาเที่ยวร่วมล้านคน ใครยังไม่ได้ไป นายปังปอนด์ เชิญชวนไปชมกันได้แล้วจะรู้ว่า วิทยาศาสตร์น่าทึ่งขนาดไหน!!…..**ชาวบ้านสอบถามมากมาย เส้นทางเดินรถสี่ล้อแดง วันนี้ นายปังปอนด์  ขอบอกกันอีกครั้งในการจัดระเบียบสี่ล้อแดงเชียงใหม่ ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กำหนดให้รถโดยสารจากรอบนอกมาส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งช้างเผือก จากนั้น สี่ล้อแดง รับบริการต่อไปยังเส้นทาง 11 สายในราคา 20 บาท.