หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ปลายปากกา สิงห์ผยอง ประจำวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557

          “thainews180ไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน สำหรับทุกชนชั้น ฉบับนี้ประจำวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557**** “สิงห์ผยอง” เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหว บุคคลในสังคม ทั่วภาคเหนือ****นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุข จ.แพร่ ออกโรง เตือนอันตราย สำหรับประชาชน โดยเฉพาะสตรีที่มัก “เปรี้ยวปาก”ชอบทาน “ส้มตำถาด” ที่กำลังขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมในขณะนี้ โดยการจัดส้มตำบน ถาดสังกะสี ที่ถูกพ่นสีและสารเคมีมาแล้ว มีทั้ง โลหะหนัก และ สารตะกั่ว หากได้รับพิษ มีสิทธิตาย ได้เช่นกัน พร้อมได้แนะนำให้ใช้จานกระเบื้องเคลือบแทน****งานบุญกันบ้าง ชูชาติ กีฬาแปง พ่อเมืองพะเยา ฝากเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ไปร่วมกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 23 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 11 ก.ค.2557 ตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดติโลกอาราม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยวเมืองกว๊าน****จากนโยบายของ “บิ๊กตู่”พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่สั่งจัดระเบียบ สลากล็อตเตอรี่ ตั้งแต่ 2 ก.ค.ต้องขายตามราคา ฉบับละ 80 บาท พ่อค้า-แม่ค้าปลายแถว ได้รับผลกระทบ มีเสียงบ่นอื้ออึงกันพอสมควร**** “สิงห์ผยอง”ตระเวนสำรวจตาม ร้านค้า หน้าตลาด ต่างอำเภอใกล้เมืองเชียงใหม่  แม่ค้าล็อตเตอรี่  ต่างพูดไม่เต็มปากแม้บอกขาย ฉบับละ 80 บาท แต่ก็อิดออด ขอค่าเดิน-ค่าน้ำมันรถ เพิ่มฉบับละตั้งแต่ 15-20 บาท เข้าอิหรอบเดิม   ขายเกินราคา จงใจฝ่าฝืนนโยบาย คสช. ชัดเจน จะมีมาตรการกำราบอย่างไรต่อไป ต้องรอดูฝีมือ พล..ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ สั่งการ****ความเคลื่อนไหวในสังคมประจำวันนี้ เวลา 08.30 น.ธิดารัตน์ ศรีสุโข หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จัดทีมนักจิตวิทยา จำนวน 3 ทีม ร่วมออกเก็บข้อมูลตามข้อมูล ตามโครงการสำรวจสถานการณ์ ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะขาดสารไอโอดีน และภาวะโลหิตจางของเด็กไทย ประจำปี 2557 ณ พื้นที่ จ.แพร่****เวลา 20.00 น.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ จัดรายการ “สุขภาพจิตทางเอฟ.เอ็ม.100” เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช.คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.100 เมกกะเฮิร์ต****เวลา 08.30 น.เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับพุทธสมาคม จ.เชียงใหม่ ยุวธิกสมาคม จ.เชียงใหม่ โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ จ.เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมแสงเทียนส่องธรรมเข้าพรรษาเมืองเชียงใหม่ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา .เชียงใหม่ ประจำปี 2557 จะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ (กลุ่มที่ 1) โดย นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี  ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จากนั้นภาคบ่าย เวลา 12.30 น.มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล และพิธีมอบเทียนพรรษา****เวลา 09.00 น.ชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 (2556-2560) ระดับภูมิภาค ปี 2557 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์****เวลา 09.30 น.สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานร่วมกับ .นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และกล่าวต้อนรับใน พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO 2014 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ****เวลา 10.00 น.นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ บรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ .เชียงใหม่ แก่ผู้เข้าการอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 63 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้นภาคบ่าย เวลา 13.30 น.บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้านในยุคปัจจุบัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ****เวลา 10.00 น. เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง  โรงพยาบาลแม่แจ่ม  ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่แจ่ม ****    คำคม “ อย่าเก็บเอาทุกการกระทำและคำพูดของคนอื่นมาคิด  เพราะจะทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตลดลง”.

                                                 “สิงห์ผยอง”