หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ปลายปากกา สิงห์ผยอง ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

          “ปลายปากกาสิงห์ผยองไทยนิวส์”    หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน สำหรับทุกชนชั้น ฉบับนี้ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557**** “สิงห์ผยอง” เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหว บุคคลในสังคม ทั่วภาคเหนือ**** ด้วยความห่วงใย    พรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ เผยตัวเลข นักท่องเที่ยว ที่แห่ไป สัมผัสไอหนาว บนยอดดอย สูงที่สุดในประเทศไทย ช่วงนี้ วันธรรมดา ประมาณ 1,000 คน ส่วน วันเสาร์ –อาทิตย์ ยอดสูงถึง 3,000 -4,000 คน ขอให้ใช้ความระมัดระวังการขับรถ เป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเช้าจะมี หมอกลงหนาจัด****กรมการพัฒนาชุมชนประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการ –ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่าง แก่ข้าราชการ “สิงห์ผยอง”เช็ครายชื่อเฉพาะ ภาคเหนือ ประเภทบริหารดีเด่น ก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พัฒนาการ จ.เชียงราย ประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น สุพิน ช่อมาลี พัฒนาการ อ.แม่ทา จ.ลำพูน และ วรเชฎฐ์ หน่อคำ พัฒนาการ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ส่วนประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ฐานิตย์ บุญสนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ ดวงดาว คำทองสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อ.เชียงกลาง จ.น่าน****ด้าน นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ที่คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเจียดเม็ดเงิน ช่วยเหลือชาวนา กระดูกสันหลังของชาติ  ไร่ละ 1,000 บาท ส่วนผู้มีที่ดิน มากกว่า 15 ไร่ ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาทขาดตัว และให้มีการติดตามว่า ได้รับจริงหรือไม่ เพราะไม่อยากเห็น ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เช่นกรณี ป้าสังเวียน ที่จุดไฟเผาตัวในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล  หลังถูกนายทุนทวงหนี้ 1.5 ล้านบาท ไม่มีปัญญาชดใช้****ความเคลื่อนไหวในสังคมประจำวันนี้ เวลา 06.30 น.ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.จัดรายการเกษตร มช.เพื่อหมู่เฮา เรื่อง “ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน งานวันเกษตรภาคเหนือ” ครั้งที่ 7 โดย ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ระบบ เอเอ็ม 639 เมกกะเฮิร์ต พัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช.ดำเนินรายการ****เวลา 08.00 น.สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ พบปะวาระยามเช้าผู้บริหาร โดยมี นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ. และ ชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เข้าร่วม ที่ห้องทำงานบนศาลากลาง จากนั้น ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 เข้ารายงานตัว    จากนั้นเวลา 12.00 น.  รับเสด็จฯ    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม****เวลา 08.45 น.ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน เปิดโครงการรับมอบเสื้อและอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน จากนั้นจะเป็นประธาน เปิดกิจกรรมกำหนดอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว .ลำพูน ที่โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท เสร็จแล้วจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์งานกาชาดฯ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัด****เวลา 11.00 น.นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จากนั้น เวลา 13.30 น. เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม .เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ เวลา 16.00 น.ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ท่าอากาศยานทหารกองงบิน 41****เวลา 15.15 น. ชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองแสะ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง เสร็จแล้ว เวลา 17.00 น. ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41****เวลา 20.00 น.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จัดรายการ “สุขภาพจิตทางเอฟเอ็ม 100” เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช.คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 100 เมกกะเฮิร์ต****คำคมท้ายกรอบ คนเราชอบที่จะฟังความจริง แต่ไม่ใช่ทุกคน ที่สามารถยอมรับความจริงนั้นได้.

                                                 “สิงห์ผยอง”