หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคมรายวันเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2557

          “สังคมรายวัน ภาคเหนือไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน สำหรับทุกชนชั้น ฉบับนี้ประจำวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557****มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เวียนมาบรรจบครบรอบ ชาวคณะ นสพ.ไทยนิวส์ ขอถวายพระพรให้พระองค์ “ทรงพระเจริญ”ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยยั่งยืนนาน****“สิงห์ผยอง”เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหว บุคคลในสังคม ทั่วภาคเหนือ**** ชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการและประสานราชการแทน ผวจ. เชียงใหม่ ในห้วงวันหยุดราชการ เวลา 18.00 น. เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือ อ.แม่ริม****เวลา 06.45 น.สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยมี นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.ร่วมพิธี จากนั้นเวลา 09.00 น.เป็นประธานพิธีถวายพระพร ชัยมงคล และถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้น  กล่าวต้อนรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 (รอบสื่อมวลชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ภาคบ่ายเวลา 13.30 น.  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ เสร็จแล้วเวลา 19.29 น.   เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ หอประชุม มช.****เวลา 09.30 น.รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช.เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยฯ****เวลา 10.09 น.เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงพระชาตา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาเบญจสัตตยาศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ****เวลา 10.30 น.ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มช.จัดงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 6โดย ชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ชั้น 2 หน้าลานลิฟท์แก้ว**** 12.30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดงานแฟชั่น “ลาภเลิศหล้านภาลัยเทิดไท้มหาราชินี” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่****เวลา 14.00 น.นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี มอบความสุขสู่ประชาชน .เชียงใหม่” ณ ลานตากเมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตรพร้าว อ.พร้าว จากนั้นเวลา 19.00 น. เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร “82 พรรษา เทิดไท้พระมารดาแห่งแผ่นดิน” ณ ลานกิจกรรมห้างเมญ่าฯ****เวลา 18.00 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2557 ณ ลานราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์****