หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคมรายวันเมืองเหนือ ประจำวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557

          สังคมรายวัน ภาคเหนือหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์รายวัน ของภาคเหนือ เชิดชูความจริง อิงหลักการ รางวัลจริยธรรมดีเด่น 3 ปีซ้อน และ รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น 2554 จาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปีที่ 45 ประจำ วันพุธที่ 24 กันยายน 2557    นำทัพโดย อินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ   และ อุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กก.ผู้จัดการใหญ่ วันนี้ บุณย์ มหาฤทธิ์ รายงานสังคมข่าว***24 กันยายน เป็นวันรำลึกคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งได้รับการเทิดทูนเป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เรียกว่า วันมหิดล วงการแพทย์จัดกิจกรรมถวายราชสักการะหลายแห่ง***ที่เชียงใหม่ พระบรมราชชนก     ทรงเคยมาปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่ ชาวเมืองขนานพระนามว่า “หมอเจ้าฟ้า” วันนี้จึงมีกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ฟรีพร้อมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ**ส่วนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีฯร่วมกับ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีฯ จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ ลานจามจุรีหน้าอาคารเรียนรวม ร่วม ตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เสร็จแล้วมีพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบรมชนกนาถ เวลา 09.00 น.จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ณ หอประชุมคณะแพทย์ฯ พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่น 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพิธีมอบทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ที่อาคารเรียนรวม***สภาพอากาศวันนี้ วรพจน์ วิวัฒนางกูร แห่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งมามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน แต่มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนาม จึงทำให้ภาคเหนือยังมีฝนกระจายไม่มากนัก ส่วนพายุโซนร้อน ฟงวอง กำลังพัดเข้าตะวันออกของจีน ไม่มีผลกระทบต่อไทย***กิจกรรม ทั่วไปวันพุธ เวลา 06.00-07.00 น. เชิญร่วม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร บนถนนคนบุญ ถนนท่าแพ ตั้งแต่หน้า พุทธสถาน จนถึง ข่วงประตูท่าแพ รวมทั้งใน ตลาดหลวง สะดวกจุดใดแวะตักบาตรได้ บุญยก พวงสุนทร นายกสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือฯแจ้งเชิญชวน***เวลา 08.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยสำนักกิจการนักศึกษาจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โดยทีมแพทย์-พยาบาลจากโรงพยาบาลหางดง***เวลา 11.00 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 สำนักทะเบียนและประมวลผลฯ โดยมี ผศ.ทศพร พิชัยยา ผอ.เป็นประธาน***วันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ แจ้งว่ามีการปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ ขนาด 500 ม.ม.ในวันที่ 23 กันยายนส่งผลให้เช้าของ 24 กันยายนวันนี้น้ำประปาหลายย่านของเมืองเชียงใหม่ ไหลอ่อน เช่น  ในคูเมืองทั้งหมด ย่านถนนมหิดล ถนนเชียงใหม่-ฮอด ถนนคันคลองชลประทาน ถนนเจริญประเทศ เป็นต้น ควรรองน้ำไว้ใช้ ด้วย***

บุณย์ มหาฤทธิ์