หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด     ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา    45    ปี     บนรากฐานของความถูกต้อง     และชอบธรรม  ฉบับประจำวันพุธที่  6 สิงหาคม  2557….**** กระบวนการ “ส่งคืนความสุขให้กับคนในชาติ” ของ คสช. ยังคงเดินหน้าไปอย่่างราบรื่นไร้คลื่นรบกวน ถนน โรดแม็ป ที่วางเอาไว้ ตอนนี้กำลังออกจากโค้งเข้าทางตรง ตั้ง ครม. ที่ ฟันธง กันไปแล้วว่ามี นายกรัฐมนตรี ชื่อเดียวกับ หัวหน้า คสช. พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา…..**ในขณะที่การ สังคายนาประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ กำลังเดินหน้า ก็มีการขยับปรับเปลี่ยน ขุมกำลังสีเขียว ที่กำลัง เขย่าโผ กันอยู่ในตอนนี้…. ไผเป็นไผ คงไม่เกินความคาดหมาย……**สายสีกากี การขยับปรับเปลี่ยนลำดับตำแหน่งในปีนี้ ไม่มีฝุ่นตลบให้เห็น เมื่อทุกอย่างต้องเป็นไปตาม กฎกติกาและมารยาทใหม่ ที่ คสช. กำหนดไว้……**ปลายทางของ การปฏิรูปประเทศไทย โดยทหารครั้งนี้ก็คือ การเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามครรลองแห่ง ประชาธิปไตย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เมื่อถึงวัน หย่อนบัตร การปฏิวัติและการปฏิรูปที่กำลังขมีขมันทำกันอยู่นี้จะ เสียของเปล่า หรือไม่? เพราะถ้าหากยังเป็น การเลือกตั้งแบบไทยๆ ลงท้ายก็จะเป็นการ เขมือบเมือง!!! …..**ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 6 สิงหาคม) เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 08.00 น. ฝ่ายส่งเสริมจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ พัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21   เรื่อง How to Develop Creative Thinking in your student? ที่ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, 08.00 น. คณะกรรมการดำเนินการบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศกลุ่มโรคหัวใจ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเรื่อง “การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจซับซ้อนสำหรับพยาบาล” ที่ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ……**ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพรช.) และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการแถลงข่าวการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” กิจกรรม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557” และกิจกรรม “วันเกิดครบรอบ 14 ปี หมีแพนด้าช่วงช่วง” ที่บริเวณส่วนจัดแสดงแพนด้า และที่ห้องประชุมอาคารสโมสรสวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญสื่อมวลชนร่วมงานทำข่่าว…..**ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน “ชุมชนยิ้ม เซย์โน LPG!  มช. ส่งก๊าซหุงต้ม CBG คืนความสุขชุมชนบริหารจัดการเอง ณ สถานีจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด CBG หมู่บ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง.