หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์  ฉบับประจำวันพุธที่  13 สิงหาคม  2557….****    ไผเป็นไผ ใน ครม.คสช. ก็จะได้เห็นโฉมหน้ากันก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ แต่สำหรับหัวขบวนในตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หนีไม่พ้นคนชื่อ ป. พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่นอน เพราะเสียงเชียร์มาจากทุกทิศทาง ตำแหน่งนี้ ใครจะมาแข่งบุญแข่งวาสนา ไม่ได้หรอก ถึงเวลามันมาเองและก็ไปเอง ดูอย่างอดีตผู้นำหญิงนั่นปะไร อยู่ดีๆก็มี ราชรถมาเสย และบทจะต้องไปก็ไปเอาง่ายๆ ไปพร้อมๆกับคดีความอีกเป็นพรวน ตำแหน่งนี้ เหมือน ทุกขลาภ หรือเปล่าก็ไม่รู้…..*** จากบทบาทผู้นำกองทัพไทย และกำลังจะได้ สวมหมวกใบใหม่ ในบทบาท ผู้นำประเทศ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องแบกภาระของชาติที่หมักหมมมายาวนานไว้บนบ่าทั้ง 2 ข้าง งานนี้ไม่เหมือน ออกทัพจับปืน…..***  ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 13 สิงหาคม) เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เวลา 08.00 น. คณะวิจิตรศิลป์ จัด โครงการศิลปินอาเซียนสัญจร ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา นามล้ำค่านครพิงค์ เริ่มวันนี้ไปจนถึง 15 สิงหาคม ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน, เวลา 08.30 น. สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการในเรื่อง การประชุมวิชาการด้านวิชาการและสุขภาพของช้าง “ช้าง”  ชีวิตและลมหายใจที่มีคุณค่า (The Conferece of Elephant Heaith and Bio-Science) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ลำปาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาลำปางเดิม)…..*** ที่ โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. กลุ่มการพยาบาล จัด โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดทางจิตวิทยา (Coqnitive Remediation therapy) ระยะที่ 2 สำหรับบุคลากร สาขาวิชาชีพ ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน โดยมี  นายแพทย์กิตติมศักดิ์ วิบูลย์มา จิตแพทย์สวนปรุง เป็นวิทยากร, เวลา 15.30-16.00 น. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชียงใหม่ เชิญติดตามรับชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ซึ่งเป็นรายการที่เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต สำหรับประชาชน.