หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด     ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา    45    ปี     บนรากฐานของความถูกต้อง     และชอบธรรม  ฉบับประจำวันพุธที่ 27 สิงหาคม  2557….****  ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คนที่ 29 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ก็จะได้เห็นโฉมหน้า คณะรัฐมนตรี ที่จะเข้ามากุมบังเหียนบริหารประเทศ อนาคตประเทศไทยและคนไทย จะถูกกำหนดไปในทิศทางใด คนไทยต้องติดตามชมและให้ความสนใจ ให้เหมือนกับ ตอนเฝ้าตามชม การแข่งขัน บอลโลก…..**ทุกบทบาททุกลีลา ของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา บนตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ล้วนส่งผลกระทบทั้ง ด้านบวก และลบ ต่อชาติและประชาชน นับจากวันนี้ ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ การเลือกตั้ง ในโหมด ประชาธิปไตย ตามปกติ…..**ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ที่ นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปัญหานานัปการของบ้านเมือง ที่หมักหมมสะสมเหม็นเน่ามาอย่างยาวนาน มีความเป็นไปได้หรือไม่??… อยู่ที่ ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง เพราะมี อำนาจพิเศษ อยู่ในมือ ที่สามารถ ทะลุทะลวงอุปสรรค ที่ ในภาวะปกติถือเป็นทางตัน ไปได้……**แต่ การเปลียนแปลงโดยอำนาจพิเศษ ชนิด พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ก็ส่งแรงกระเพื่อมค่อนข้างแรงกับ สังคมไทย ที่ปรับตัวตามกันไม่ทัน…..**ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 27 สิงหาคม)  เริ่มต้นกันที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เวลา 08.00 น. กองพัฒนานักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหารวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Student University Games) ที่อาคารพลศึกษา 1, 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีทำบุญ ครบรอบ 50 ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2557 ที่ห้องอเนกภัณฑ์ หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย HB6 ชั้น 3 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ และที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร HB7, 08.30 น. คณะการสื่อสารมวลชน จัดพิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ และครบรอบ 50 ปี ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ที่ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 ของคณะฯ…… และจะมีการ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งการเสวนาทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน ในแก่นักศึกษาศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป……**ระหว่างเวลา 15.30-16.00 น. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุง และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชิญติดตามรับชมรายการ ชีวิตนี้ยังมีหวัง ซึ่งเป็นรายการที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับประชาชน   ดำเนินรายการโดย วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการงานสุขศึกษาฯ.